CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mai Sơn (Sơn La): Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm niên vụ nông sản 2023-2024

0

(TN&MT) – Qua rà soát, niên vụ 2023-2024, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 145 hộ thuộc 7 xã đăng ký hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quả tươi. Để bảo vệ môi trường, nguồn nước, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn, UBND các xã triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm.

Rà soát hiện trạng công trình bảo vệ môi trường

Niên vụ 2023-2024, Mai Sơn có hơn 8.500ha cà phê, trong đó, hơn 7.300ha đã cho thu hoạch, năng suất niên vụ 2023 – 2024 ước đạt trên 95.700 tấn quả tươi.

ms-1.jpg
Niên vụ năm nay, Mai Sơn có 145 hộ đăng ký sơ chế cà phê quả tươi tại 7 xã.

Trước khi vào niên vụ, UBND huyện đã giao UBND các xã Chiềng Chung, Chiềng Mung, Chiềng Dong, Nà Ớt, Mường Chanh, Chiềng Mai, Chiềng Lương, Chiềng Kheo, Hát Lót và Chiềng Ban rà soát, cập nhật danh sách số lượng các cơ sở, hộ gia đình, hộ kinh doanh dự kiến sẽ tiến hành hoạt động chế biến nông sản (cà phê, mía, dong…) trong niên vụ 2023-2024.

Với cơ sở dự kiến hoạt động, tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng, các điều kiện để phục vụ hoạt động sản xuất, các cơ sở chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, có công trình thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải; công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để không gây ô nhiễm.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đăng ký quy mô, công suất hoạt động chế biến trong niên vụ 2023-2024 với UBND cấp xã, quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy mô, công suất, vận hành hệ thống xử lý chất thải đảm bảo quy định.

Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước giữa các cơ sở chế biến nông sản với Chủ tịch UBND cấp xã, trường hợp để xảy ra ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về môi trường, Chủ cơ sở và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND cấp huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chế biến nông sản của cơ sở, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của các cơ sở chế biến nông sản thuộc thẩm quyền đăng ký môi trường của UBND cấp xã hoặc các cơ sở khác thuộc thẩm quyền quản lý, do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã là Tổ trưởng. Thời gian kiểm tra, giám sát từ khi bắt đầu niên vụ đến hết tháng 5/2024.

Tại cấp huyện, đã kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản với các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm

Theo lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Mai Sơn, niên vụ 2022-2023, cơ bản các cơ sở, hộ kinh doanh được kiểm tra, giám sát đã chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đúng, đủ các nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận, bản đăng ký môi trường với UBND xã; hệ thống thu gom chất thải, nước thải cà phê không có hiện tượng rò rỉ ra ngoài môi trường.

ms-2.jpg
Mai Sơn chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, sơ chế cà phê quy mô hộ gia đình.

Các cơ sở đã ký cam kết với Chủ tịch UBND xã về bảo vệ môi trường và nguồn nước trong hoạt động sơ chế, chế biến nông sản niên vụ 2022 – 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện đã triển khai trên 40 lượt kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, tập trung tại các xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, Cò Nòi, Chiềng Chung. Qua đó, đã xử phạt 18 trường hợp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường (sơ chế, chế biến nông sản), tổng tiền phạt hơn 500 triệu đồng.

Niên vụ 2023-2024, qua rà soát, toàn huyện có 145 hộ đăng ký sơ chế cà phê quả tươi, thuộc 7 xã gồm: Chiềng Mung, Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Dong, Chiềng Lương, Nà Ớt, Chiềng Chung.

Trong đó, 66/145 hộ sơ chế cà phê đã được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký môi trường với UBND xã, các hộ còn lại đang hoàn thiện công trình thu gom, xử lý, lưu chứa nước thải và thủ tục môi trường theo quy định.

Hiện, có 2 hộ tại xã Chiềng Ban, Chiềng Mung đã thực hiện sơ chế cà phê quả tươi nhưng không thường xuyên do sản lượng ít, nước thải được thu gom, xử lý, lưu chứa tại các hồ chứa, không phát hiện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, nguồn nước.

Phòng TN&MT đã hướng dẫn các hộ đăng ký sơ chế cà phê quả tươi niên vụ 2023-2024 hoàn thiện các thủ tục về môi trường; hướng dẫn UBND cấp xã xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, nguồn nước trong hoạt động chế biến nông sản theo quy định.

Trong thời gian niên vụ 2023-2024, Mai Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các Tổ công tác của UBND xã tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất với các hộ thực hiện sơ chế, chế biến cà phê trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo về môi trường, không có biện pháp thu gom, xử lý, lưu chứa lượng nước thải phát sinh; hoặc xả nước thải sơ chế cà phê chưa qua xử lý ra môi trường.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, hoàn thiện hồ sơ và chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm theo quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kịp thời trong công tác phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.