CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19

0

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ TN&MT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Hiện nay, diễn biến của dịch bệnh trên thế giới ngày càng phức tạp, nhất là tại các nước có chung đường biên giới với nước ta; đặc biêt, đã bắt đầu xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phổ biến, quán triệt cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của từng cá nhân trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tổ chức thông báo ngay tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã di chuyển qua các địa phương và về Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua thực hiện khai báo y tế theo mẫu, đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên từ các địa bàn, địa phương có dịch, cần phải hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện làm việc trực tuyến. Lập danh sách các trường hợp trở về từ vùng có dịch (theo các Thông báo chính thức của Bộ Y tế), báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ) trước 12h00 ngày 4/5 để tổng hợp.

Đồng thời, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động thường xuyên theo dõi các thông báo của Bộ Y tế và lịch trình di chuyển của các ca nhiễm COVID-19 đã được công bố để tự giác thực hiện ngay các biện pháp khai báo, cách ly, giãn cách phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Nghiên cứu, thực hiện theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020.

Tuân thủ nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia, thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; không sử dụng điều hoà trung tâm; tăng cường các cuộc họp làm việc trực tuyến, bảo đảm khoảng cách 01m hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi tại nơi làm việc.

Ngoài ra, tạm dừng kế hoạch cử các đoàn công tác có liên quan đến vùng dịch cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 về dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch; các cơ sở của các đơn vị tại vùng có dịch thực hiện làm việc hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng bên ngoài Trụ sở Bộ kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế, xuất trình giấy tờ, khai báo nơi đến, đơn vị đăng ký công tác đối với khách đến liên hệ công tác; thực hiện đo thân nhiệt; theo dõi chặt chẽ tình hình đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời; sẵn sàng kích hoạt các kịch bản ứng phó với dịch không để bị động, bất ngờ với các tình huống phát sinh.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo các hoạt đông chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ diễn ra thông suốt trong mọi tình huống. Các trường trực thuộc Bộ thực hiện đào tạo theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chương trình đào tạo.

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2021, tăng cường trao đổi, làm việc với các địa phương theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các hoạt động thông suốt, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng ách tắc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.