CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục tăng cường phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19

0

Ngay trong ngày 28/01, thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Môi trường đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục khẩn trương tăng cường thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và khai báo y tế.

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 … và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường đã ban hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu tất cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang trong giờ làm việc, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và thực hiện giữ tiếp xúc giãn cách xã hội theo quy định, hạn chế tập trung đông người; hạn chế cuộc họp đông người chưa cần thiết; hạn chế đi công tác đến các vùng đang có dịch; nghiêm túc khai báo chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế đối với trường hợp được cơ quan y tế yêu cầu.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm rà soát, lập danh sách cán bộ có tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, lập danh sách cán bộ, công chức, người lao động đã đến và đi từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay và gửi báo cáo Tổng cục Môi trường (thông qua Văn phòng Tổng cục Môi trường) chậm nhất là trước 10 giờ, thứ 6, ngày 29/01/2021 để nắm bắt, kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý; yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động đã đến và đi từ 02 tỉnh nêu trên thực hiện tự cách ly, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Văn phòng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình diễn biễn của dịch Covid-10, chuẩn bị điều kiện làm việc trực tuyến, tham mưu lãnh đạo Tổng cục các hình thức làm việc trực tuyến khi cần.

Mời xem và tải toàn văn Công văn số 268/TCMT-VPTC tại đây: ​268.TCMT-VPTC.pdf

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.