CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thừa Thiên Huế: Đầu tư nhà máy xử lý 600 tấn rác/ngày đêm

0

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy). Đây sẽ là nhà máy xử lý rác lớn nhất tỉnh này.

Theo đó, dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn có quy mô đất đai khoảng 65ha; quy mô thu gom bao gồm địa bàn TP. Huế (các phường phía nam sông Hương), thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc; quy mô chôn lấp sức chứa 450.000m3; các phân khu chức năng gồm khu điều hành, phân loại- tái chế, khu xử lý theo công nghệ sinh học; khu đốt rác, chôn lấp, khu xử lý rác thải y tế, khu cây xanh, mặt nước… Công ty China Everbright International Limited làm nhà đầu tư.

Hiện nay, nhà đầu tư đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành việc đàm phán, ký kết hợp đồng thực hiện đầu tư dự án, hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đang triển khai các thủ tục về đầu tư, bao gồm: Lập quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc phạm vi dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, lập bổ sung quy hoạch Điện lực quốc gia dự án đốt rác sinh hoạt phát điện xã Phú Sơn… và một số công việc khác. Dự kiến, dự án xây dựng vào năm nay và hoàn thành vào năm 2021.

Rác thải đang ngày một quá tải ở Huế, vì vậy xây dựng nhà máy xử lý rác Phú Sơn là cấp thiết

Thời gian hoạt động của dự án 25 năm, thời gian kết thúc dự án tối đa đến năm 2044. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, công suất xử lý 600 tấn rác/ngày đêm.

Theo thống kê, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại. Riêng khu vực TP. Huế phát sinh mỗi ngày 200 tấn rác sinh hoạt thì có đến 6% là rác nhựa và túi ni lông. Đó là chưa nói lượng chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp thải ra hàng ngày…

Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 7 bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Bãi lớn nhất hiện tại là ở phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) do Công ty Tâm Sinh Nghĩa đầu tư đang bị quá tải với công suất 200 tấn rác/ngày, dự kiến năm 2020 sẽ lấp đầy và đóng cửa. Việc xây dựng nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý rác của tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.