CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa đại dương

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Nhằm đảm bảo ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Thanh Hóa hướng tới năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Để nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người. Trách nhiệm của các cấp, ngành; ứng xử và thói quen các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các mục tiêu của UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra đến năm 2025: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển, thu gom 50% ngư cụ khai thác bị mất hoặc vứt bỏ, 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Công tác tuyên truyền có vai trò rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

Tạo tiền đề hướng tới năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển; thu gom 75% ngư cụ bị vứt bỏ và 100% các khu du lịch và dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon. Song song, kết hợp tổ chức chiến dịch phát động thu gom làm sạch bãi biển, khu bảo tồn, tối thiểu một năm hai lần. Quan trắc định kỳ 2 năm/lần hiện trạng rác thải nhựa trên biển tại 6 cửa sông gồm: Sông Lạch Bạng, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Ghép và Lạch Càn.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra các kế hoạch thực hiện như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; Kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; Điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Hàng năm, Thanh Hóa đều tổ chức các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng thời, phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

Yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành thực hiện tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilong và sản phẩm nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi nilon tại các khu vực ven biển.

Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2030.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.