CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Số cuộc tấn công mạng vào Bộ TN&MT tiếp tục tăng trong tháng 11

0

Thống kê của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho thấy tháng 11 ghi nhận 378.088 cuộc tấn công mạng vào Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), tăng 7,8% so với tháng 10.

Lỗ hổng trên cổng 445 thường xuyên bị tin tặc khai thác trong tháng 11 vừa qua

Theo báo cáo trên chuyên trang An toàn thông tin (ATTT) của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Bộ TN&MT), trong tháng 11 vừa qua, Bộ TN&MT đã ghi nhận và ngăn chặn 378.088 vụ tấn công. Số liệu các tháng 9 và 10 lần lượt là 350.665 và 320.880 vụ tấn công.

Trong đó, các dịch vụ bị tấn công nhiều nhất là là dịch vụ web (35%), kế đó là dịch vụ chia sẻ file của Windows (port 445) chiếm tới 34% và thư điện tử (26%). Theo các chuyên gia, để hạn chế tin tặc khai thác lỗ hổng ở port 445, các chuyên viên cần tắt cổng này trên Windows 2000/Server 2003/XP hoặc nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất.

Ghi nhận của Cục CNTT và Dữ liệu TNMT trong tháng 11 có 16 loại virus và 5 mạng botnet bị phát hiện trong hệ thống mạng của Bộ TN&MT. Kết quả là có 214 máy trạm nhiễm mã độc này và đã được xử lý ngăn chặn kịp thời.

Cũng theo thống kê của Cục CNTT và Dữ liệu TNMT, số lượng email gửi nhận trong tháng vừa qua của Bộ TN&MT là 83.931, trong đó chiếm 73,26% là thư rác và 0,13% là thư chứa mã độc.

Tổng số cuộc tấn công dò tìm mật khẩu từ nước ngoài vào hệ thống email là 148.500 lượt, giảm 19,7% so với tháng 10. Trong đó, các dịch vụ mail bị tấn công nhiều nhất là SMTP (chiếm 89,4%), IMAP (18,8%) và OWA (1,8%).

Đặc biệt trong tháng 11, ghi nhận có 2 tài khoản bên ngoài gửi thư rác và 1 tài khoản bên ngoài gửi thư lừa đảo tới người dùng của Bộ TN&MT. Trước đó, tháng 10 không ghi nhận tài khoản gửi thư lừa đảo nào tới Bộ TN&MT.

Qua công tác kiểm tra giám sát, Cục CNTT và Dữ liệu TNMT khuyến nghị các cơ quan đơn vị thường xuyên thực hiện các biện pháp tăng cường bảo mật theo văn bản, công văn đã ban hành và thông báo cho Cục dấu hiệu bất thường ngay lập tức.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.