CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Người dùng vẫn chẳng mấy quan tâm đến bảo mật mật khẩu

0

Đây là thời điểm để chúng ta xem xét liệu bảo mật mật khẩu có được cải thiện trong 12 tháng qua hay không.

Quay trở lại năm 2015, những mật khẩu yếu nhất vẫn thường được sử dụng bao gồm “123456” và “password”. 5 năm trôi qua và những trường hợp điển hình này vẫn còn rất nhiều.

Sau khi phân tích 275.699.516 mật khẩu bị rò rỉ trong các vụ xâm phạm dữ liệu năm 2020, NordPass và các đối tác nhận thấy rằng các mật khẩu phổ biến nhất cực kỳ dễ đoán – và có thể mất chưa đến một hoặc hai giây để những kẻ tấn công đột nhập vào tài khoản bằng các thông tin xác thực này. Chỉ 44% trong số đó được coi là “duy nhất”.

Mới đây, nhà cung cấp giải pháp trình quản lý mật khẩu đã công bố báo cáo hàng năm về tình trạng bảo mật mật khẩu, nhận thấy rằng các tùy chọn phổ biến nhất là “123456”, “123456789,” “picture1”, “password” và “12345678”.

Ngoại trừ “picture1”, sẽ mất khoảng 3 giờ để giải mã bằng cách sử dụng một cuộc tấn công brute force (một loại tấn công mạng, trong đó có một phần mềm, xoay vòng các ký tự khác nhau, kết hợp để tạo ra một mật khẩu đúng), mỗi mật khẩu sẽ mất vài giây bằng cách sử dụng tập lệnh từ điển (dictionary script) biên dịch các cụm từ phổ biến và kết hợp số để thử – hoặc phỏng đoán đơn giản của con người.

Có một thực trạng là dường như nhiều người trong chúng ta vẫn miễn cưỡng sử dụng mật khẩu mạnh, khó bẻ khóa – và thay vào đó, dùng các tùy chọn mật khẩu như “football”, “iloveyou”, “letmein” và “pokemon.”

Dưới đây 10 mật khẩu phổ biến nhất của năm 2020, dựa trên tập dữ liệu của NordPass, được liệt kê dưới đây:

Khi chọn mật khẩu, bạn nên tránh các mẫu hoặc lặp lại mật khẩu như các chữ cái hoặc số nằm cạnh nhau trên bàn phím. Thêm một chữ cái viết hoa, ký hiệu và số ở những vị trí không mong muốn cũng có thể hữu ích – và trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng thông tin cá nhân làm mật khẩu, chẳng hạn như ngày sinh hoặc tên.

Mặc dù các nhà cung cấp cần được nhắc nhở rằng việc cho phép các kết hợp đơn giản và dễ dàng không đảm bảo được bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng, người dùng cũng phải tự chịu trách nhiệm về các tài khoản của mình.

Nếu cảm thấy khó nhớ mật khẩu phức tạp cho các tài khoản khác nhau, bạn có thể cân nhắc sử dụng khóa mật khẩu và tham khảo trình quản lý mật khẩu tốt nhất vào năm 2020.

Nguồn ictvietnam.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.