CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Khẩn trương chuẩn bị tốt các khâu tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

0
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp nghe Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TNMT báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn vào chiều ngày 20/8 tại trụ sở Bộ TNMT.

Tại cuộc họp, thay mặt Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức báo cáo về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị. Theo đó, bên cạnh Phiên toàn thể Hội nghị sẽ có các hội thảo chuyên đề và triển lãm mô hình, thiết bị, công nghệ trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Toàn bộ các hoạt động này đều tổ chức trong 01 ngày. Về công tác chuẩn bị, Tổng cục Môi trường đang hoàn thiện báo cáo về hiện trạng quản lý chất thải rắn trên toàn quốc; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao công tác quản lý chất thải rắn trên toàn quốc; dự kiến danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến cáo áp dụng. Bên cạnh đó, để triển khai các công tác tổ chức Hội nghị sẽ thành lập Ban Tổ chức và 3 tiểu ban về nội dung, tuyên truyền, lễ tân, đồng thời phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường xây dựng phóng sự về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn để phát tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã đóng góp các ý kiến đối với công tác tổ chức và đề xuất bổ sung một số nội dung của Hội nghị liên quan đến công tác hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và Việt Nam trong quản lý chất thải rắn, chia sẻ thông tin về công nghệ đốt rác phát điện trên thế giới và việc ứng dụng tại Việt Nam, …

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, khẩn trương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị, xây dựng chương trình chi tiết; hoàn thiện nội dung các báo cáo, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, danh sách công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích áp dụng tại Việt Nam, danh sách khách mời, … để triển khai thực hiện.

Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.