CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo tham vấn về hướng dẫn Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường các địa phương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

0
Triển khai thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 29/11, tại Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn nhằm hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực miền Trung và Tây Nguyên và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.
 Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho rằng Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là cơ sở để đánh giá toan diện công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương hướng tới việc kiểm soát và đưa chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục đã trình bày nội dung tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó Bộ chỉ số được chia làm 2 nhóm chính với 27 chỉ số nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ hệ thống khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống trong năm của địa phương.
 Phó Chánh Văn phòng Đặng Quốc Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị
Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng việc xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đây là cơ sở để đánh giá toàn diện kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã đưa ra những nội dung còn chưa rõ ràng trong việc tính toán các chỉ số, các nội dung chưa phù hợp với tình hình triển khai tại địa phương, đồng thời, các địa biểu đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn trong viêc triển khai tính toán, áp dụng thử nghiệm Bộ chỉ số.
 Chánh Văn phòng Hồ Kiên Trung phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt ban soạn thảo, Chánh Văn phòng Hồ Kiên Trung và Phó Chánh Văn phòng Đặng Quốc Thắng đã làm rõ, bổ sung, giải đáp các thắc mắc của các vị đại biểu về các nội dung trong Bộ chỉ số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai Bộ chỉ số ở một số địa phương.
Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của các vị đại biểu, các ý kiến đã bám sát nội dung của tài liệu hướng dẫn khi triển khai  thực hiện, trong đó có nhiều ý kiến cụ thể hết sức hữu ích cho việc hoàn thiện quy định thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ số, đồng thời chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Bộ chỉ số tại các địa phương. Phó Tổng cục trưởng đồng tình, thống nhất với các đại biểu về hình thức xếp hạng theo các nhóm, thứ tự với lộ trình phù hợp; cách thức giao triển khai thực hiện ở địa phương và việc gửi báo cáo, số liệu qua phần mềm dùng chung của Bộ TN&MT. Phó Tổng cục trưởng giao Văn phòng Tổng cục tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu cùng với hai Hội thảo góp ý ở miền Bắc và miền Nam để tổng hợp, hoàn thiện, sớm ban hành hướng dẫn chung cho các địa phương triển khai thực hiện trên cả nước vào tháng 12./.
 Toàn cảnh Hội nghị
Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.