CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo “Quản lý chất lượng không khí và hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh”

0

Chiều 04/12, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)​ tổ chức Hội thảo “Quản lý chất lượng không khí và hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh” nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg; thảo luận về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sẽ đề xuất trong nội dung cập nhật của Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng không khí giai đoạn mới đến năm 2025 và 2030 cũng như thảo luận, góp ý đối với dự thảo hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã tới dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia từ GIZ, đại diện các đơn vị hữu quan cùng nhiều chuyên gia môi trường. Đồng thời Hội thảo cũng được tổ chức kết nối với nhiều chuyên gia khác qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Văn Thức cho biết vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi mịn (PM10, PM2.5) đang trở thành thách thức lớn đối với công tác quản lý môi trường của chính quyền đô thị các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân chính là do khí thải từ các phương tiện cơ giới tham gia giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải; khí thải phát sinh từ cơ sở sản xuất công nghiệp có đốt nhiên liệu hóa thạch chưa được kiểm soát triệt để.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường khai mạc Hội thảo.

Trước tình hình đó, để cải thiện chất lượng không khí ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định 985a/QĐ-TTg). Các Bộ, ngành và đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch hành động quốc gia, như: Thống kê, đánh giá nguồn thải từ các cơ sở công nghiệp, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất có lò đốt, ống khói xả thải trên địa bàn khu vực ven đô; đánh giá hiện trạng và xử lý các điểm nóng xảy ra ô nhiễm không khí do bụi và khí thải theo thẩm quyền.

Để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý chất lượng không khí, đồng thời thực hiện các quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các chuyên gia trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng Hà Nội nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg, từ đó xác định được những kết quả đạt được cũng như những vấn đề bất cập còn tồn tại để đề xuất các nội dung cập nhật của Kế hoạch trong giai đoạn mới và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Toàn cảnh Hội thảo

Các ý kiến đóng góp của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo lần này sẽ góp phần quan trọng để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp quản lý chất lượng không khí, tiếp tục cập nhật Kế hoạch quốc gia trong giai đoạn mới, đồng thời hoàn thiện dự thảo hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh, đảm bảo việc thực hiện phù hợp với định hướng phát triển đất nước và các quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi./.​

Nguồn Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.