CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường

0

(TN&MT) – Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 7529/STNMT-CCBVMT gửi đến UBND các huyện, thành phố Long Khánh về việc kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường trên địa bàn tỉnh.

htxl.jpg
Kiểm tra hệ thống xử lý chất thải tại một trang trại chăn nuôi gia công

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Sau 4 tháng triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua rà soát hồ sơ, thông tin kiểm tra thực tế tại các địa phương để chuẩn bị báo cáo tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh, cho thấy hiện có 328 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Long Thành và thành phố Long Khánh có hợp đồng nuôi gia công cho 4 doanh nghiệp nhưng chưa được cấp thủ tục môi trường.

Do đó, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh khẩn trương kiểm tra, có giải pháp xử lý đối với các cơ sở chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp này, đồng thời, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do thời gian thực hiện gấp, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh quan tâm thực hiện báo cáo đúng thời hạn nêu trên.

Sau đó, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cũng đã có 4 Công văn gửi đến 4 doanh nghiệp về việc tạm ngưng hoạt động nuôi gia công tại các trại chăn nuôi chưa có thủ tục môi trường. Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Sau 4 tháng triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, qua rà soát hồ sơ, thông tin kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy hiện có 328 cơ sở chăn nuôi có hợp đồng nuôi gia công cho các doanh nghiệp nhưng chưa được cấp thủ tục môi trường.

Vì vậy, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai yêu cầu 4 doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công tại trang trại của các cơ sở, hộ chăn nuôi chưa được cấp Giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường của cơ quan có thẩm quyền. Việc thả đàn tiếp tục chăn nuôi gia công chỉ được tiếp tục sau khi các chủ cơ sở, hộ gia đình bổ sung thực hiện thủ tục môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu 4 doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các quy định pháp luật về điều kiện môi trường trong chăn nuôi, trường hợp các trang trại không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường thì chấm dứt việc nuôi gia công. Do thời gian thực hiện gấp, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp này quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/9/2023.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.