CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

0

Ngày 01/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Công văn số 1703/BTNMT-TCMT ​đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động và toàn xã hội nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế và của Lãnh đạo Bộ đã ban hành trong thời gian qua. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Thủ trưởng các đơn vị phải phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịnh COVID-19, chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 30 tháng 3 năm 2020, đồng thời thực hiện ngay môi số nội dung sau đây:

Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết phải ứng trực, tiếp nhận, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại tại cơ quan.

Thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng; trong trường hợp phải cách ly tập trung phải báo cáo Bộ trưởng và ủy quyền cho một lãnh đạo tổ chức triển khai các công việc để đảm bảo yêu cầu hoạt động thông suốt.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường cử cán bộ, lập đường dây nóng để hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị tổ chức các cuộc họp, làm việc, trao đổi công việc theo hình thức trực tuyến.
Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với trường hợp được cơ quan y tế yêu cầu; chủ động phát hiện kịp thời và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị trong trường hợp bản thân hoặc người thân, người xung quanh có dấu hiện nhiễm COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế để có biện pháp xử lý. – Các đơn vị chủ động và có kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó đối với diễn biến xấu của dịch bệnh trên diện rộng (theo các cấp độ của dịch bệnh ban hành tại Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona); xây dựng phương án trực ban đối với Lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị; chuẩn bị kế hoạch, phương tiện, thiết bị trong trường hợp thực hiện công việc tại địa điểm phù hợp để ứng phó với tình hình dịch bệnh và xây dựng kịch bản trong trường hợp có người của đơn vị bị nhiễm bệnh hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh. Kế hoạch của các đơn vị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.
2. Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy vai trò, chủ động tham mưu Bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường kiểm tra (đo) thân nhiệt của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tới làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ (bao gồm trụ sở số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; số 200 Lý Chính Thắng, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
( Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.