CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Bộ TN&MT tiên phong trong Chính phủ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý

0

Sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự buổi Lễ, có sự góp mặt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Ban Cơ yếu Chính phủ.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường các Thứ trưởng: Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai từ năm 2016 với sự hỗ trợ tích của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ Viettel, VNPT, VNPOST, FPT, DELL, Mircrosoft, ESRI,…Trong đó tập trung vào  5 nhóm nhiệm vụ:

Trước hết, là xây dựng, tạo lập hành lang pháp lý cho triển khai, vận hành Chính phủ điện tử, trong đó đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định đến thông tư về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ,…. Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành. Là Bộ đầu tiên ban hành phiên bản 2.0.

Thứ hai, tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu tài nguyên và môi trường, nền tảng triển khai Chính phủ điện tử. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Viettel xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu với các thuộc tính không gian, hồ sơ địa chính, quy hoạch, giá đất. Phát triển, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu quan trắc,…đây sẽ là nền tảng để ngành tài nguyên và môi trường đóng góp cho phát triển nền kinh số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ Khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Đưa vào sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) nhằm nâng cao chất lượng xác định vị trí, tọa độ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ, phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh.​

Thứ tư, phát triển các ứng dụng phát triển các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ. Ngay từ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập hệ thống kết nối điều hành giữa Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện họp, hội nghị, giao ban không sử dụng giấy tờ. Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ điện tử kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó quản lý nhiệm vụ theo chu trình từ văn bản đến, quá trình giải quyết đến lúc ký số, phát hành văn bản, có thể theo dõi, kiểm soát được quá trình xử lý văn bản ở từng khâu, đang trình ai?, ai để chậm?, chậm bao nhiêu ngày?.. đến nay việc chỉ đạo điều hành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị có thể xử lý các công việc, giao nhiệm vụ, ký số văn bản (trừ văn bản mật) ở bất cứ nơi nào với thiết một thiết bị di động được xác thực và bảo mật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo sớm kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; phát triển ứng dụng ký số thiết bị di động (gắn SIM có chữ ký số), tra cứu văn bản trên các thiết bị di động, đưa vào sử dụng ứng dụng kết nối các hệ thống quan trắc online trên phạm vi toàn quốc để quản lý, kiểm soát các nguồn thải, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho người dân.

Trung tâm Điều hành do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị xây dựng giải pháp triển khai là một trong những giải pháp tích hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, hệ thống quản lý kết quả nhận và giải quyết thủ tục hành chính,  cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống hội nghị trực tuyến; hệ thống họp thông minh nhất là hệ thống quan trắc tự động trên toàn quốc,…để hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Kết quả ngày hôm nay là nền tảng ban đầu, hệ thống sẽ cần tiếp tục được hoàn thiện bổ sung cũng như cập nhật các dữ liệu thường xuyên để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, ra quyết định của các cơ quan, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ; từng bước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Chứng kiến báo cáo và sự vận hành của hệ thống thông minh, Bộ trưởng rất ấn tượng về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại Lễ Khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đây là một trong ba Bộ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong điều hành quản lý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng là bộ tiên phong đầu tiên thực hiện Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ ban hành thông tư sớm để chuẩn hoá các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 32 chỉ tiêu báo cáo của Chính phủ. Và là một trong chín bộ thí điểm các chỉ tiêu kết nối dữ liệu quan trọng, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 kết nối chỉ tiêu quan trọng và thực hiện rất tốt là: kết quả thực hiện môi trường địa phương; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; cấp phép tài nguyên nước.

Với Trung tâm điều hành thông minh, số liệu rõ ràng với hệ thống kết nối hệ thống quan trắc, bản đồ theo dõi từng lĩnh vực: nước, không khí, môi trường… công khai, minh bạch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Mai Tiến Dũng cho rằng chỉ những Bộ, ngành nào quyết tâm đổi mới sự quản lý điều hành mới dám làm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chúc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện tốt những mục tiêu đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, từng bước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thống nhất với quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ luôn đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành được những nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho, đem lại sự tin tưởng cho doanh nghiệp, người dân.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.