CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Yên Bái: Nâng cao vai trò quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường

0

Trong những năm qua, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái đã góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, ngăn ngừa, kiểm soát các tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hướng tới sự phát triển bền vững.

Trung tâm Quan trắc TN&MT Yên Bái góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, ngăn ngừa, kiểm soát các tác động xấu tới môi trường tại các cơ sở sản xuất
Trung tâm Quan trắc TN&MT Yên Bái góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, ngăn ngừa, kiểm soát các tác động xấu tới môi trường tại các cơ sở sản xuất

Ông Phạm Thế Quang – Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT Yên Bái cho biết: Trong năm 2018, với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm, đơn vị đã phát huy được vai trò hoạt động quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trung tâm cũng thường xuyên phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở hay đoàn kiểm tra liên ngành khi cần lấy mẫu, các chỉ tiêu có liên quan trong quá trình thanh kiểm tra.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên trong việc phối hợp cảnh báo, ngăn ngừa, kiểm soát các tác động xấu tới môi trường, trung tâm cũng thường xuyên phối hợp thực hiện nhiệm vụ đột xuất như: Trong năm 2018 đơn vị đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Yên Bái và Sở TN&MT tỉnh Lào Cai kiểm tra một số chỉ tiêu trên Sông Hồng tại địa phận tỉnh Yên Bái, do sự cố vỡ đập bãi thải GYPS tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) để phân tích một số chỉ tiêu nhằm khuyến cáo đến người dân khi sử dụng nước trên sông Hồng; hay như việc kiểm tra, lấy mẫu nước tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có liên quan đến phản ánh của người dân.

Trung tâm thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Trung tâm thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Mặt khác, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường còn thực hiện nhiệm vụ tư vấn dịch vụ và quan trắc môi trường cho 8 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; 2 phương án cải tạo, phục hồi môi trường; tư vấn 2 kế hoạch bảo vệ môi trường và tư vấn quan trắc, giám sát lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho 59 đơn vị…

“Để nâng cao vai trò cũng như phát huy được hiệu quả quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường. Trung tâm đã đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cho nhu cầu công việc. Đồng thời, nâng cao trình độ cho cán bộ tại trung tâm bằng việc hàng năm cử anh em đi học hỏi kinh nghiệm tại các đơn vị bạn, hay tại các đơn vị lớn ở Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu công việc”, ông Phạm Thế Quang nói.

Tuy nhiên, với yêu cầu công việc ngày càng cao, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ tại Trung tâm vẫn còn hạn chế, vì thế quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn gặp không ít khó khăn. Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc TN&MT Yên Bái sẽ tập trung vào việc đầu tư trang thiết bị và tăng cường các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao vai trò quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.