CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua lĩnh vực tài nguyên và môi trường

0

Mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tiếp tục quan tâm, đổi mới và thực hiện thường xuyên hơn. Qua đó, nhằm thể hiện mục tiêu và năng lực quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; đặc biệt là tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, khai thác và phát triển du lịch bền vững cũng như các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội khác.

Tài nguyên và môi trường có tính chất liên ngành, liên lĩnh vực; đang được cộng đồng trong nước và quốc tế quan tâm bởi tính đặc sắc, tính đa dạng và vai trò quan trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự cần thiết của công tác bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của con người hiện nay. Đặc biệt, tài nguyên và môi trường luôn liên quan đến hầu hết các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng cao. Theo đó, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm tăng cường phối hợp công tác cung cấp thông tin truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, truyền thông, báo chí, tổ chức hội nghị, triển lãm, sự kiện trong nước và quốc tế… Do tính đa dạng và liên ngành, liên lĩnh vực nên truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động có nội dung, chủ đề về tài nguyên và môi trường đang được nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Đồng thời, với tính chất quan trọng và thiết thực, các nội dung, chủ đề về tài nguyên và môi trường được các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội đăng phát thường xuyên; thu hút tỷ lệ công chúng đông đảo.

Mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tiếp tục quan tâm, đổi mới và thực hiện thường xuyên hơn. Qua đó, nhằm thể hiện mục tiêu và năng lực quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; đặc biệt là tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, khai thác và phát triển du lịch bền vững cũng như các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội khác.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều hoạt động về hợp tác quốc tế liên quan đến tài nguyên và môi trường. Các nhiệm vụ thuộc tài nguyên và môi trường đã được cơ quan quốc tế có thẩm quyền đã công nhận, tôn vinh và được truyền thông quảng bá thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tỷ lệ lớn về dung lượng nội dung thông tin, hình ảnh quảng bá các địa danh như: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, tỉnh Ninh Bình, Vườn di sản Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh; các khu Ramsar của Việt Nam đã được thế giới công nhận; Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An; Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang… Đồng thời, các hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường đang được phát huy hiệu quả cao thông qua các hoạt động song phương, đa phương.

Hiện nay, triển khai quảng bá hình ảnh quốc gia về tài nguyên và môi trường thông qua kênh truyền hình, báo chí truyền thông được đánh giá là phổ biến và đạt hiệu quả bởi phương thức truyền tải thông tin kịp thời, phù hợp với nhiều đối tượng công chúng tiếp nhận và tạo tính lan tỏa cao. Đồng thời, với sự tích hợp hiệu quả công nghệ thông tin và nhu cầu tiếp nhận thông mới của cộng đồng và công chúng, việc quảng bá hình ảnh Việt Nam lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua các mạng xã hội chính thông cần được nghiên cứu ứng dụng và phát triển. Thời gian tới, lĩnh vực tài nguyên và môi trường của nước ta cần tiếp tục được truyền thông quảng bá. Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh quốc gia phù hợp với các 3 đối tượng cụ thể; xây dựng bộ chỉ số thương hiệu quốc gia. Ví dụ như đối tượng để phục vụ phát triển du lịch; đối tượng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về tính đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên… Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh tài nguyên và môi trường thông qua tuyên truyền, truyền thông, báo chí, tổ chức hội nghị, triển lãm, sự kiện trong nước và quốc tế; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và tâm lý đối tượng để tuyên truyền quảng bá có hiệu quả và sức lan tỏa cao…

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.