CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

VNCERT hợp tác chia sẻ dữ liệu an toàn thông tin

0

Theo thỏa thuận mới ký, VNCERT và VCS sẽ cùng nhau hợp tác, phối hợp trong việc chia sẻ dữ liệu về các sự cố an toàn thông tin nhằm mục đích quản lý, vận hành, phòng ngừa các nguy cơ; đối phó trước các cuộc tấn công.

Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) đơn vị thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ký thoả thuận hợp tác với Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) về việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu và phát triển nhân lực an ninh mạng.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, lễ ký thoả thuận hợp tác được tổ chức cũng là để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin, nhằm nâng cao khả năng đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng Việt Nam.

VNCERT hợp tác chia sẻ dữ liệu an toàn thông tin
Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam VNCERT/CC đã ký thoả thuận hợp tác với Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) về việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu và phát triển nhân lực an ninh mạng. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Thông qua thoả thuận, VNCERT/CC và VCS sẽ cùng nhau hợp tác, phối hợp trong việc chia sẻ dữ liệu về các sự cố an toàn thông tin nhằm mục đích quản lý, vận hành, phòng ngừa các nguy cơ; đối phó trước các cuộc tấn công và ứng cứu kịp thời các sự cố cho các hệ thống CNTT tại Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất hợp tác, phối hợp trong công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nhân lực an toàn thông tin trình độ cao, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của đội ngũ chuyên gia, cố vấn, tư vấn của hai bên.

Bên cạnh đó, VNCERT/CC và VCS cũng thúc đẩy liên kết, nghiên cứu và phát triển công nghệ, giải pháp an toàn thông tin, giúp chuẩn hoá công cụ, luồng xử lý các cuộc tấn công mạng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc VNCERT/CC, thoả thuận hợp tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả VNCERT/CC và VCS trong việc nâng cao tri thức an toàn thông tin, hình thành mạng lưới dữ liệu về tấn công mạng; giúp Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng trước các cuộc tấn công trên không gian mạng.

Tính đến nửa đầu năm 2020, hệ thống của Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 2.017 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố an ninh mạng.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.