CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Vĩnh Phúc: Năm 2020, sẽ có Nhà máy xử lý rác thải tập trung

0

(TN&MT) – Dự kiến trong năm 2020, Nhà máy xử lý rác thải tập trung đi vào hoạt động sẽ giải quyết được cơ bản rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 830 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị khoảng 180 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 650 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom rác ở đô thị đạt khoảng 94%; khu vực nông thôn đạt khoảng 74%. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đến năm 2020, tỷ lệ thu gom ở khu vực đô thị đạt 95% và ở khu vực nông thôn đạt 75%.

Ở khu vực nông thôn, rác vẫn được xử lý chủ yếu theo hình thức chôn lấp

Tuy đã có những cải thiện về việc thu gom rác song vấn đề bất cập nhất mà tỉnh gặp phải là hạn chế trong công nghệ xử lý. Rác thải sinh hoạt vẫn được xử lý chủ yếu theo hình thức chôn lấp sơ bộ tại các bãi rác tạm ở khu vực nông thôn. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 200 bãi rác tạm phân tán rải rác ở các xã nông thôn với tổng diện tích khoảng 283.000m2. Trong số các bãi rác trên địa bàn toàn tỉnh, hiện nay mới chỉ có bãi rác thành phố Phúc Yên và bãi rác tạm mới thành phố Vĩnh Yên có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn.

Trên địa bản tỉnh mới chỉ có 2 Nhà máy là xử lý rác thải sinh hoạt là Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần môi trường Công nghệ Việt tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương có công suất thiết kế là 150 tấn/ngày; đến nay đã hoàn thành giai đoạn I với công suất thiết kế là 75 tấn/ngày. Nhà máy thứ hai là Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần xây dựng Century Vina tại Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên có công suất 20 – 25 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 33 lò đốt rác quy mô nhỏ (công suất khoảng 500kg/giờ), phân bố rải rác ở các xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Đáng nói, các cơ sở này không có khả năng mở rộng và nâng công suất xử lý do không đáp ứng được các yêu cầu của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 61-MT:2016/BTNMT) và khuyến cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lò đốt rác quy mô nhỏ. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt hiện nay khoảng 25%.

Ở khu vực nông thôn, tuy đã đạt được kết quả tích cực về thu gom rác thải song vẫn chưa có biện pháp xử lý hợp vệ sinh. Nhiều bãi rác đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Việc đầu tư hỗ trợ các lò đốt quy mô nhỏ bước đầu giải quyết được những bức xúc trước mắt, nhưng nảy sinh vấn đề kinh phí quản lý, vận hành cho công tác xử lý… Khó khăn lớn nhất trong việc xử lý rác thải là việc lựa chọn địa điểm do không nhận được sự đồng thuận của nhân dân các địa phương.

Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, tỉnh đã làm việc với nhiều nhà đầu tư quan tâm đề xuất dự án. Đến nay, tỉnh đã thống nhất lựa chọn được địa điểm xây dựng nhà máy, dự kiến trong năm 2020, Nhà máy xử lý rác thải tập trung đi vào hoạt động sẽ giải quyết được cơ bản rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Nguồn baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.