CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Vĩnh Phúc hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi

0

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2023.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích người dân sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi. Tỉnh sẽ  hỗ trợ 35 tỷ đồng, kêu gọi người dân đóng góp gần 34 tỷ đồng để thực hiện mô hình.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để làm đệm lót sinh học cho 22,5 triệu con gà cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 500 con/lứa trở lên; hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải cho 400.000 con lợn cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 10 con trở lên.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng quyết định sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót để xử lý chất thải cho 6.000 con bò thịt cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 5 con trở lên; hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải cho 5.000 bò sữa cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 3 con trở lên.

Ngoài mức hỗ trợ chi phí cho 4 chế phẩm trong chăn nuôi trên, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.