CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Việt Nam – Nhật Bản ký gia hạn ghi nhớ Hợp tác về môi trường

0

Sáng 25/8, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6 (được tổ chức lần đầu tiên bằng phương thức trực tuyến). Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Koizumi Shinjiro đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản.

Buổi ký kết có sự chứng kiến của Ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Ông Takio Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Kondo Tomohiro, Thứ trưởng Yagi Tetsuya và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của hai Bộ.

Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản là tăng cường, tạo điều kiện và phát triển hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực môi trường, tái khẳng định tầm quan trọng của các hành động nhằm thực hiện nhanh chóng và thành công Thỏa thuận Paris, và các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đồng thời sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa hai nước vì sự phát triển bền vững; nâng cao tầm quan trọng của việc bảo tồn và cải thiện môi trường cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Hai bên đều nhận thức rằng, việc bảo vệ môi trường hiệu quả đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp toàn cầu, các nỗ lực và các hoạt động bảo vệ môi trường cần được thực hiện ở cấp khu vực, quốc gia…

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro Ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản.

Buổi Lễ Ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản và Cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6 được tổ chức lần đầu tiên bằng phương thức trực tuyến.

Hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản tập trung vào các nội dung: Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu; Quản lý chất thải và rác thải biển; Các thành phố bền vững về môi trường; Ô nhiễm nước; Ô nhiễm không khí; Bảo vệ Môi trường đối với Hoạt động Hóa chất; Công nghệ Môi trường; Hệ thống giám sát, báo cáo và thẩm định (MRV); Công nghệ Carbon thấp; Bảo tồn đa dạng sinh học; Các lĩnh vực bảo vệ và cải thiện môi trường khác có thể được hai bên xác nhận.

Cùng ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa hai Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Koizumi Shinjiro tin tưởng rằng với việc hai Bên thống nhất và tiếp tục ký gia hạn văn kiện quan trọng này thể hiện hiệu quả hợp tác trong thời gian qua cũng như thể hiện mối quan tâm sâu sắc của lãnh đạo hai Bộ trong việc xây dựng, thực hiện các cam kết của Lãnh đạo cấp cao của hai Chính phủ trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, chính sách biển và đại dương.

Bên cạnh nội dung ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa hai Bộ, Hai Bộ trưởng cùng trao đổi một số nội dung hợp tác giữa Bộ TN&MT và Bộ Môi trường Nhật Bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý rác thải nhựa đại dương, trong thời điểm hiện nay cũng như về lâu dài.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản và JICA trong việc hỗ trợ quá trình xây dựng sửa đổi luật Bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Bộ trưởng cho biết, mục tiêu của dự án Luật là nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Cải cách thể chế môi trường của Việt Nam tiệm cận hài hòa với chính sách pháp luật BVMT trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Đối với dự án tặng tàu nghiên cứu biển của Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ tổ chức Đoàn công tác kỹ thuật sang Nhật Bản để tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng tàu nghiên cứu khoa học biển do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. Sau khi đánh giá hiện trạng tàu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Chính phủ để có quyết định cuối cùng về việc tiếp nhận món quà của Chính phủ Nhật Bản trao tặng. Việc tiếp nhận tàu nghiên cứu này sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng nghiên cứu, điều tra trong lĩnh vực biển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thời gian này là thời điểm đặt ra thách thức giữa hai nước nói riêng và thế giới nói chung vì dịch COVID-19 đã khiến thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, sau dịch thì các quốc gia cần phải thay đổi những nội dung hợp tác để phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ trưởng tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển trong thời gian tới, minh chứng rằng cuộc họp trực tuyến hôm nay đã bước đầu thích nghi trong bối cảnh hiên nay.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro cho biết, Nhật Bản luôn ủng hộ trong các chính sách phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thành tựu khoa học, tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực để phát triển trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương…

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro phát biểu tại cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6.

Ngoài ra, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro muốn Việt Nam đồng hành cùng Nhật Bản trong các mục tiêu giảm sử dụng nhiên liệu hoá thạch để trung hòa carbon; hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải phi tập trung quy mô nhỏ và Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này; đồng hành cùng sáng kiến “Osaka Blue Ocean” của Nhật Bản nhằm giảm thiểu rác thải nhựa biển đến mức zezo vào năm 2050; tiếp tục hợp tác cùng các quốc gia để phát triển và thúc đẩy cơ chế JCM trở thành cơ chế toàn cầu.

Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6 lần này, hai Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Việt Nam và Nhật Bản, thông qua cơ chế Kỳ họp đối thoại chính sách môi trường định kỳ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa thông qua các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước sử dụng các nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Theo Báo TN&MT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.