CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Vì biển đảo xanh Tổ quốc

0

Đây là chương trình do Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP HCM (HANE) phối hợp tổ chức, kéo dài trong 3 năm (2020 – 2023) nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển.

Chương trình sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân vùng biển không vứt rác thải, nhất là rác thải nhựa, túi ni lông, ngư cụ hỏng xuống biển; hướng dẫn mọi người phân loại để xử lý rác thải và để đúng nơi quy định.

Trong giai đoạn 1 chương trình cũng triển khai “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển đảo với chủ đề – “Hát về biển đảo xanh Tổ quốc”. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tổ chức giải golf “Vì biển đảo Xanh – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để vận động các nguồn lực tài trợ cho chương trình.

Chuyến Caravan tại Cam Ranh dự kiến vào tháng 11/2020 cũng sẽ tổ chức cho phụ huynh và học sinh cấp phổ thông trồng cây xanh tại Vùng 2 Hải quân; triển khai công tác tư vấn về môi trường…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.