CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông, Văn phòng Nội các Nhật Bản ký ghi nhớ hợp tác triển khai Chính phủ điện tử

0

Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Các bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và các thực tiễn tốt nhất cho Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ quản lý CNTT và sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử.

Theo chinhphu.vn, chiều 7/8, tại Tokyo, Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Lễ ký kết có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng MIC Masatoshi Ishida; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam; đại diện Văn phòng Nội các Nhật Bản…

Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) giữa 3 cơ quan được ký giữa VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đại diện; Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản do Bộ trưởng Masatoshi Ishida đại diện và Văn phòng Nội các Nhật Bản do Bộ trưởng phụ trách CNTT Takuya Hirai đại diện.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là xu hướng tất yếu và đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ.

Nhận thức xu hướng và dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận này và thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử

Để việc triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử, với quan điểm “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”, “nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn”.

Việt Nam đang quyết tâm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Một trong những yếu tố khích lệ quyết tâm này của chúng ta chính là sự hợp tác, chia sẻ của bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác vô cùng thân tình, tốt đẹp giữa hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, thông qua sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của JICA đã mang đến kết nối giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Nội các Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam là dấu ấn thể hiện sự nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Bản ghi nhớ được ký kết với mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử để thúc đẩy cải cách hành chính tại Việt Nam. Các bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và các thực tiễn tốt nhất khác cho Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ quản lý CNTT và sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử.

Các bên sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác theo Bản ghi nhớ hợp tác thông qua các phương thức như: Cử các chuyên gia và các đoàn làm việc với nhau; tổ chức hội thảo, hội nghị và hội thảo đào tạo. Mỗi hoạt động theo Bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện dựa trên sự đồng ý lẫn nhau trong giới hạn của luật pháp quốc gia tương ứng và các thỏa thuận quốc tế mà Nhật Bản và Việt Nam là các bên tham gia.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.