CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp

0

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh.

Ở cấp Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành đã tập trung triển khai Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019 với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội. Ở địa phương, hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Nghị quyết liên tịch với các cấp Hội địa phương; một số địa phương cũng đã phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, có 14/63 địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thường xuyên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường với gần 400 kiến nghị về hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường được tiếp nhận và giải quyết; thông qua đó đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập về chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức thành công các sự kiện môi trường lớn như: các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2018; tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 – 6/5); chuỗi các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018; các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức nhiều Hội thảo, Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư như Diễn đàn 25 năm đối tác đa dạng sinh học, Diễn đàn Chung tay Bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các chương trình các cấp học và trình độ đào tạo trong ngành giáo dục; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường ngày càng được đẩy mạnh.

Các Bộ, ngành cũng đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện các kế hoạch, chương trình tuyên truyền về môi trường và bảo vệ môi trường có liên quan theo định hướng chung. Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều Hội thảo chuyên đề về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện, sản xuất thép…tại cả 3 miền Bắc, Trung Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…) ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình tuyên truyền viên về môi trường, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đề xuất các mô hình về xử lý chất thải, xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và mô hình cung cấp nước sạch nông thôn. Bộ Công an đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường với sự tham gia của hơn 300 đại biểu các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, cán bộ Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện và cấp xã; tổ chức sản xuất và phát sóng 08 phim tài liệu chính luận về bảo vệ môi trường. Hơn 95% các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường như tổ chức các hội nghị, chương trình tập huấn, khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về môi trường, triển khai các hoạt động phối hợp giữa cơ quản quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội về bảo vệ môi trường….

Hàng tháng, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có hàng trăm lượt tin, bài phản ánh đa dạng và chuyên sâu về các vấn đề môi trường; các cơ quan thông tấn báo chí đã dành thời lượng xứng đáng trong ngày, trong tuần cho các chuyên mục, chuyên trang, chương trình về môi trường; kịp thời phản ánh các hành vi gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nêu gương các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt về bảo vệ môi trường.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.