CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tuyên Quang: Phụ nữ chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

0

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo và hiệu quả trong việc chống rác thải nhựa góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Trong đó, Hội đã phát động phong trào “Phụ nữ Yên Sơn chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa, túi ni lông” bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, Hội đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ chung tay phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường” năm 2020 với thông điệp mạnh mẽ về việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni lông và hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Chi hội phụ nữ tại các xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa; tăng cường vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng tham gia hoạt động thu gom, bán phế liệu để gây quỹ hỗ trợ cho các trường mầm non; tặng thùng rác cho các trường học; thu gom rác thải nhựa đổi đồ dùng học tập cho các em học sinh; hoạt động tái chế vỏ chai nhựa thành những sản phẩm hữu ích; hoạt động “xách làn đi chợ” thay cho việc xách túi nilong và túi nhựa để hưởng ứng bảo vệ môi trường…

Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, toàn huyện đã xây dựng được 20 “chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch” và 44 “chi hội phu nữ 3 sạch”; giúp đỡ 690 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần lan toả những hành động đẹp về bảo vệ môi trường và tham gia tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.