CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tuyên Quang: Chung tay phòng chống rác thải nhựa

0

Suốt thời gian qua, thành phố Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức của toàn dân trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Trong đó phải kể đến mô hình tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động. Đến nay, 15/15 xã, phường trên địa bàn thành lập được 45 tổ tự quản. Các thành viên trong tổ tự quản tích cực tuyên truyền, vận động người dân ở nơi cư trú tham gia phân loại rác thải ngay tại gia đình, khuyến khích việc xây hố xử lý rác thải hữu cơ. Bên cạnh đó, các xã, phường cũng chủ động ký cam kết trong việc thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”.

Song song đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình như: Đổi rác thải nhựa lấy vật dụng gia đình; Thành đoàn tổ chức thu gom rác thải nơi công cộng; Hội Nông dân thành phố phát động phong trào thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật…

Tại các xã, phường, nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa cũng được triển khai. Tiêu biểu như phường Minh Xuân đã tổ chức hội thi tuyên truyền chống rác thải nhựa dưới hình thức sân khấu hóa; phường An Tường phát 150 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại và chống rác thải nhựa, phát 150 túi vải thân thiện với môi trường; xã Kim Phú triển khai đào hố xử lý rác hữu cơ ngay tại gia đình…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.