CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tham gia Hội diễn văn nghệ Âm Vang Xanh_Lần thứ 6 của Tổng cục Môi trường năm 2019

0

Ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội diễn văn nghệ Âm Vang Xanh_Lần thứ 6 năm 2019. Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019 diễn ra trong không khí cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Hội diễn văn nghệ có sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường và các đơn vị khách mời như: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam, Hội diễn có sự tham gia của 29 tiết mục xuất sắc từ các đơn vị.

Đến với Hội diễn văn nghệ Âm Vang Xanh năm nay, Đội văn nghệ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tham gia 03 tiết mục. Với tinh thần đoàn kết, cố gằng vì màu cờ sắc áo của đơn vị, các tiết mục của Trung tâm đều đạt kết quả cao ngoài mong đợi. Cụ thể: Tiết mục múa “Để Mỵ nói cho mà nghe về môi trường” giành Giải nhất; Tiết mục múa đơn ca “Mẹ Việt Nam ơi” giành Giải ba; Tiết mục tốp ca “Việt Nam ơi” giành Giải ba. Và các tiết mục văn nghệ của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường giành Giải nhì toàn đoàn tại Hội diễn năm nay.

Để có được thành quả cao quý này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân trong suốt quá trình tập luyện thì Đội văn nghệ còn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ kịp thời của Lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường. Mong rằng những Hội diễn tiếp theo Đội văn nghệ của Trung tâm còn đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Một số hình ảnh tham dự Hội diễn Âm Vang Xanh

 

 

 

 

 

 

 

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.