CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường: Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

0

Ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Thủy trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do tình hình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm đã lập kế hoạch, sắp xếp phương án làm việc, họp trực tuyến… đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình công tác năm. Theo đó, năm 2020, Trung tâm được giao chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ: Duy trì hệ thống thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường; Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường; Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên các ấn phẩm đa phương tiện… với tổng kinh phí 12.023 triệu đồng, gồm 6 nhiệm vụ không thường xuyên đặc thù, kinh phí 11.159 triệu đồng; 1 nhiệm vụ chuyên môn, kinh phí 221 triệu đồng; 1 nhiệm vụ mua sắm, kinh phí 643 triệu đồng. Về cơ bản, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thùy – Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phát biểu

Về công tác quản trị hạ tầng công nghê thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Trung tâm đã thực hiện quản trị hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu và cổng thông tin điện tử; Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Tổng cục hoàn thiện các chức năng phần mềm cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường; Thực hiện xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, hệ thống thông tin môi trường quốc gia, các cơ sở dữ liệu môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng, tích hợp hệ thống thông tin môi trường của Tổng cục Môi trường, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường…

Năm 2020, Trung tâm cũng hoàn thành nhiệm vụ thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường với các nội dung: Quản lý thông tin tư liệu về môi trường nói chung và thông tin tư liệu về môi trường của Tổng cục Môi trường nói riêng; thu thập, quản lý thông tin dữ liệu môi trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TTN&MT; công bố danh mục thông tin dữ liệu môi trường thông qua các công cụ hỗ trợ tác nghiệp.

Công tác xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ quản lý nhà nước về BVMT cũng được Trung tâm quan tâm thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó là công tác duy trì hệ thống thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường, bao gồm thu thập dữ liệu, xây dựng, nâng cấp và cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành môi trường…

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, năm 2020, Tạp chí Môi trường đã xuất bản 12 số Tạp chí định kỳ hàng tháng, 4 số chuyên đề tiếng Việt và 4 số chuyên đề tiếng Anh; Cập nhật, đăng tải hàng nghìn tin, bài mới trên website tapchimoitruong.vn. Bên cạnh đó, tổ chức thành công Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền BVMT của các cơ quan báo chí tại Quảng Ninh. Kết quả Hội thảo đã góp phần hoạch định các chương trình truyền thông của Tổng cục Môi trường nói riêng, Bộ TN&MT nói chung, qua đó tăng cường sự phối hợp tuyên truyền giữa cơ quan quản lý nhà nước và báo chí.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Việt Dung, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2020, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường đã chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tuyển dụng viên chức. Để đơn vị hoạt động ổn định và đảm bảo hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao, năm 2021, Trung tâm cần kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp phòng; Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt tiếp theo, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động…

Bà Trần Thị Việt Dung – Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

Ghi nhận nỗ lực, cố gắng, những kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường trong năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết, đây là kết quả của sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo và sự đoàn kết, gắn bó của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm. Đồng thời đề nghị, năm 2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhất là chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; Thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường; Tập trung kiện toàn, ổn định nhân sự, tổ chức bộ máy để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Văn Thùy – Quyền Giám đốc Trung tâm cho biết, năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy Lãnh đạo cấp phòng, đảm bảo triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tăng cường năng lực về công nghệ thông tin, đảm bảo duy trì, phát triển hạ tầng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin môi trường quốc gia, phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Đồng thời, xây dựng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là một đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống cho các cán bộ, nhân viên.

Toàn cảnh Hội nghị

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.