CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc giới thiệu ứng dụng quản lý, công bố số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động

0

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức về ứng dụng quản lý, công bố số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo Tổng cục Môi trường, thời gian qua, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (TT QTMT MB) đã chuyển giao phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động (gọi tắt là Envisoft) cho 57/63 Sở TN&MT của các tỉnh/ thành phố trên cả nước (06 tỉnh/ thành phố chưa tiếp nhận Envisoft do trên địa bàn quản lý chưa lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục).

Envisoft tiếp nhận dữ liệu của các trạm quan trắc tự động của các doanh nghiệp trên địa bàn 57 tỉnh/thành phố tryền về; đồng thời, hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, kiểm duyệt dữ liệu và tự tổng hợp dữ liệu trung bình giờ để truyền về Bộ TN&MT. Các cơ quan quản lý cấp Bộ không phải tiếp nhận triển khai phần mềm, không cần có hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện khai thác và sử dụng dữ liệu trên toàn bộ cơ sở dữ liệu tiếp nhận của các tỉnh/ thành phố về Bộ TN&MT theo các tài khoản được phân quyền sử dụng về mặt chức năng cũng nh phạm vi dữ liệu.

Nhằm đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc tự động, liên tục phục vụ công tác quản lý nhà nước và thông tin chỉ số chất lượng môi trường tới cộng đồng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc xây dựng Ứng dụng khai thác, sử dụng số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động (gọi tắt là Envisoft).

Envisoft gồm 02 phân hệ chính: phân hệ 1 là “Công bố chất lượng không khí”, phân hệ 2 là “Quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động”. Phân hệ 1 dành cho cộng đồng sử dụng, phân hệ 2 dành cho các nhà quản lý, các cán bộ được phần công giám sát vận hành trạm quan trắc.

Phân hệ Công bố chất lượng không khí có thiết kế giao diện thân thiện, có các chức năng đơn giản, dễ sử dụng giúp cộng đồng dễ dàng theo dõi, tra cứu các thông tin về chỉ số chất lượng môi trường. Khi sử dụng Envisoft này, cộng đồng có thể theo dõi, tra cứu số liệu về chỉ số chất lượng môi trường của các trạm quan trắc tự động trên cả nước, lựa chọn các trạm quan trắc mà cộng đồng quan tâm, theo dõi và có thể tự động sắp xếp danh sách các trạm quan trắc có chỉ số chất lượng môi trường từ cao tới thấp.

Đối với phân hệ Quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động dành cho các nhà quản lý, Envisoft cung cấp công cụ để theo dõi, quản lý dữ liệu, giám sát các số liệu vượt chuẩn, tình trạng kết nối và hiện trạng truyền nhận dữ liệu. Phân hệ này bao gồm các chức năng chính như xem thống kê tổng hợp về các trạm quan trắc, xem thống kê các trạm theo từng thành phần môi trường, thống kê số lượng các trạm theo từng địa phương, …

Ứng dụng Envisoft được xây dựng và có thể sử dụng ổn định trên cả 02 nền tảng di động phổ biến là Androi và iOS; việc tải, cài đặt, nâng cấp Envisoft giống như các phần mềm khác cộng đồng đang sử dụng hiện nay, tiện dụng, dễ dàng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho rằng việc triển khai phần mềm Envisoft trong thời gian qua để quản lý, khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục thống nhất, đồng bộ giữa cơ quan quản lý môi trường ở cấp trung ương và địa phương đã giải quyết cơ bản các khó khăn, bất cập trong việc truyền, tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động liên tục từ các doanh nghiệp về Sở TN&MT địa phương và từ Sở TN&MT địa phương về Bộ TN&MT. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, trong thời gian không dài, đã khẩn trương xây dựng ứng dụng Envisoft trên nền tảng di động. Ứng dụng có giao diện thân thiện với người sử dụng, có tính tích hợp cao, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cộng đồng, bao gồm cả những thông tin khuyến nghị. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục hoàn chỉnh ứng dụng và sớm trình lãnh đạo Tổng cục Môi trường báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT xem xét đưa Envisoft vào ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc.

( Theo Vea.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.