CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trình Chính phủ Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ trong tháng 4/2024

0

Chiều ngày 22/02, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là đại diện các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Cơ yếu – Công nghệ thông tin; Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã báo cáo tình hình xây dựng Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Hiện Nghị định đã hoàn thành dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định theo ý kiến của Ban soạn thảo tại Phiên họp thứ nhất ngày 05/10/2023. Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, các cơ quan chức năng có liên quan trong Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các ban, Bộ, ngành, địa phương.

Về kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các ban, Bộ, ngành, địa phương, đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, đến nay, cơ quan thường trực Ban Soạn thảo đã nhận được 125 văn bản tham gia ý kiến của các ban, Bộ, ngành, địa phương, trong đó có 59/125 ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo Nghị định; 66/125 ý kiến cơ bản nhất trí; 100% ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định.

Đáng chú ý, một số ý kiến đã được tiếp thu, giải trình gồm các vấn đề về làm rõ nội dung quy định chi tiết, nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định; phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng Nghị định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định sao cho phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

Trình Chính phủ Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ trong tháng 4/2024

Đồng chí Đặng Duy Mẫn, Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin giải trình một số ý kiến tham gia của các ban, Bộ, ngành, địa phương

Tham gia ý kiến trực tiếp tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tiến độ thực hiện của cơ quan thường trực Ban Soạn thảo về quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Các đại biểu tập trung cho ý kiến chi tiết cụ thể vào từng chương, điều, khoản của dự thảo Nghị định như: cần đồng bộ các thuật ngữ trong Nghị định; quy trình làm hồ sơ, thủ tục cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư chữ ký số đảm bảo chặt chẽ; quy định về việc cung cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra hộ chiếu, căn cước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đảm bảo về thẩm quyền hay không?….

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Soạn thảo đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Các ý kiến góp ý thẳng thắn và trách nhiệm đã giúp làm rõ hơn các vấn đề còn thiếu sót trong dự thảo Nghị định, sát với thực tiễn, mang tính xây dựng.

Đồng chí Trưởng ban cũng nhấn mạnh Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin là cơ quan thường trực sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cho Trưởng ban soạn thảo tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ, dễ hiểu những vấn đề hiện còn để giúp quá trình trao đổi và thẩm định được thuận lợi.

Dự kiến, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ trong tháng 4/2024.

Theo antoanthongtin.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.