CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Triển khai dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại Thừa Thiên – Huế

0

Bộ Tư lệnh Hóa học (thuộc Bộ Quốc phòng) vừa chính thức khởi công dự án “Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự kiến, dự  án được tiến hành trong giai đoạn từ 2020 – 2022.

Từ sau khi chiến tranh kết thúc đến nay, đã có một số dự án thực hiện việc khảo sát tình trạng đất nhiễm độc trên địa bàn huyện A Lưới. Các kết quả khảo sát cho thấy đã cơ bản xác định được khu vực ô nhiễm tại sân bay A So. Nếu lấy mục tiêu xử lý là 40 ppt (đất trồng cây hàng năm theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 45:2012/BTNMT) thì diện tích ô nhiễm ước tính khoảng 5ha, chiều sâu ô nhiễm trung bình 0,7m, tổng khối lượng đất ô nhiễm cần xử lý là 35.000 m3. Trong đó, khoảng 6.600 m3 đất nhiễm chất độc có nồng độ ô nhiễm trên 200 ppt.

Qua phân tích, đánh giá, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Naccet) đã lựa chọn công nghệ chôn lấp, cô lập. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đề xuất tiến tới xử lý triệt để khối lượng đất nhiễm chất độc da cam dioxin tại sân bay A So phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như kỹ thuật tại Việt Nam. Trước khi triển khai dự án, các đơn vị chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm, xác định phương án xử lý.

Được biết, công nghệ chôn lấp, cô lập đã từng được Bộ Tư lệnh Hóa học thực hiện trong một số dự án tại sân bay Phù Cát – Bình Định, sân bay Biên Hòa – Đồng Nai mang lại kết quả tốt, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chất độc được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.