CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm ASEAN 2020 tại Việt Nam

0

Sáng ngày 12/02, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho công tác tổ chức các Hội nghị trong khuôn khổ năm ASEAN 2020. Cuộc họp này do ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch ASOEN Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì.

Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Theo kế hoạch công tác ASEAN năm 2020, Tổng cục Môi trường là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ và trọng trách tổ chức các Hội nghị do Việt Nam đăng cai, bao gồm: Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường và đới bờ lần thứ 21 (AWGCME 21), Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN vê môi trường lần thứ 31 (ASOEN 31) và các Hội nghị khác có liên quan trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường. Đây là cơ hội để các quốc gia ASEAN và đối tác quốc tế kiểm điểm các kế hoạch hợp tác về môi trường cấp thiết trong phạm vi khu vực và toàn cầu trong giai đoạn vừa qua, qua đó góp phần tăng cường hợp tác khu vực ASEAN về môi trường trong khu vực, môi trường toàn cầu và các cam kết quốc tế về môi trường trong giai đoạn tới.

Theo đó, Hội nghị  Nhóm công tác ASEAN về môi trường và đới bờ lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2020. Hội nghị sẽ tập trung kiểm điểm tình hình hoạt động của Nhóm công tác, tập trung vào tiến độ và kết quả triển khai 07 chương trình ưu tiên trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động của Nhóm thực hiện dự thảo Chiến lược hợp tác ASEAN về môi trường (ASPEN), tiến độ của các dự án và trảo đổi, thảo luận về phương hướng hoạt động của Nhóm công tác trong thời thời gian tới.

Đối với Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 sẽ tập trung kiểm điểm tình hình hoạt động của các nhóm công tác ASOEN, bao gồm các nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ; quản lý tài nguyên nước; thành phố bền vững về môi trường; biến đổi khí hậu; hóa chất và chất thải; giáo dục môi trường. Dự kiến Hội nghị diễn ra trong 05 ngày vào tháng 8 năm 2020.

Cả hai Hội nghị trên và các Hội nghị có liên quan khác trong khuôn khổ sự kiện này dự kiến đều được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho rằng việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình đối với các quốc gia trong khu vực. Nhằm chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Tổng cục trưởng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện chương trình tổ chức Hội nghị; thành lập các tiểu ban nội dung, hậu cần, lễ tân, truyền thông… để phục vụ Hội nghị.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị, Việt Nam thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN là luân phiên tổ chức Hội nghị hàng năm và nghĩa vụ với cương vị chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ 2020. Đây cũng là cơ hội để khẳng định ​​sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam đối với lĩnh vực hợp tác môi trường, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Đồng thời, góp phần cho thành công của năm Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN.

Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời cũng là năm đến lượt Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị AWGCME 21 và ASOEN 31 và các Hội nghị có liên quan khác.

Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ (AWGCME); Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 (ASOEN) là hoạt động định kỳ thường niên trong cơ chế hợp tác môi trường ASEAN, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác về môi trường phạm vi khu vực và quốc tế, thảo luận về các nội dung hợp tác mới đồng thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác ASEAN trong thời gian tới.

(Theo Vea.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.