CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

TP.HCM tiến tới thành phố xanh

0

Theo kế hoạch Xây dựng thành phố xanh – thân thiện môi trường, giai đoạn 2020 – 2025, TP.HCM phấn đấu tăng diện tích cây xanh, mục tiêu đạt 41% tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 0,65m vuông/người.

Cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch này, TP. HCM giao mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn có công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Riêng trong năm 2020, phấn đấu duy trì kết quả hoàn thành xử lý, chuyển hóa điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải thành các công viên, mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng; tăng tối thiểu 15ha đất công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền thành phố các cấp sẽ vận động các hộ gia đình tận dụng không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà… để trồng cây, tăng mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, điều kiện khí hậu, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại các khu dân cư. Các sở ngành, địa phương rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, mảng xanh, công viên… thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai các dự án trồng rừng, trồng cây ven bờ sông, kênh rạch.

Giai đoạn 2020 – 2025, TP. HCM phấn đấu 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, quy mô từ 3m trở lên được trồng cây xanh; về mảng xanh, trung bình tăng 5ha/năm; đầu tư xây dựng 150ha đất công viên gồm công viên công cộng và công viên trong khu dân cư; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41%; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65m²/người. Theo đó, những năm tới, thành phố sẽ tiến hành giám sát chỉ tiêu cây xanh hang năm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, thành phố sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các dự án phủ xanh công viên, phát triển mảng xanh tại khu vực không gian sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư; phát triển các dự án trồng cây phân tán trong thành phố; đặc biệt tại các khu vực đất dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và khu vực đất trống. Kiểm tra việc đầu tư xây dựng, bàn giao tiếp nhận các công viên cây xanh, mảng xanh trong các khu dân cư, chung cư trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng sẽ phát động phong trào trồng cây, tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng hình thức tăng mảng xanh trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng, công trình cầu, tại các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ… Đẩy mạnh triển khai, đánh giá và giới thiệu nhân rộng các mô hình về phát triển mảng xanh như công trình xanh, văn phòng xanh, nhà xanh, khu dân cư xanh… góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường trên toàn địa bàn. Ngoài ra, cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển mảng xanh, triển khai xây dựng các công trình xanh như sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm diện tích cây xanh trong công trình… phát triển giao thông xanh, công nghệ xanh – thân thiện môi trường.

Riêng năm 2019, TP. HCM trồng được 50ha rừng trên đất bãi bồi, trên 403.000 cây xanh phân tán. Ngoài ra, các tổ chức và nhân dân đã tự mua và trồng 600.000 cây. Đến nay, TP.HCM đã chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm ô nhiễm thành những công trình xanh – sạch – đẹp, mảng xanh…

Năm 2020, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu trồng một triệu cây xanh tại các quận, huyện. Kế hoạch phát triển mảng xanh, công trình xanh của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường, mà còn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.