CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

TP.HCM: Đầu tư Nhà máy xử lý rác thải 100 tấn/ngày tại Cần Giờ

0

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND huyện Cần Giờ về đề xuất đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ.

rac
Thùng rác hai ngăn phục vụ phân loại rác tại nguồn tại Khu du lịch Vàm Sát (huyện Cần Giờ)

Theo đó, về đầu tư xây dựng nghĩa trang, UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ  chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng  rà soát cơ sở pháp lý, quy hoạch chung, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện, nhu cầu mai táng của người dân báo cáo đề xuất cụ thể, trình UBND Thành phố.

UBND TP.HCM cũng thống nhất chủ trương không xây dựng các nghĩa trang riêng lẻ cấp xã. UBND huyện Cần Giờ phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố phương án mời gọi đầu tư công viên nghĩa trang tại xã Bình Khánh sau khi rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch và nhu cầu của địa phương. Mặt khác, giao UBND huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng theo chủ trương của thành phố.

Về xây dựng khu xử lý rác thải, UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ nhanh chóng triển khai hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất đầu tư dự án xử lý rác 100 tấn/ngày theo Quyết định số 3525 ngày 5/7/2017 của UBND TP, làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. UBND huyện Cần Giờ cần nghiên cứu sử dụng khu đất 14,07ha đảm bảo vừa phù hợp định hướng phát triển của huyện, vừa tiết kiệm được quỹ đất, giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, UBND huyện Cần Giờ căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và nhu cầu thực tế; nghiên cứu đề xuất phương án mời gọi đầu tư phù hợp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn trình tự thủ tục, có ý kiến thẩm định về chuyên môn, hồ sơ kỹ thuật, công nghệ của dự án và các nội dung khác liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.