CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

TP Hải Dương: Điểm thường xuyên đổ trộm rác thải công nghiệp

0

Thời gian gần đây, ven trục đường tỉnh 390 thuộc địa phận thô Đồng Ngọ, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhiều đối tượng thường xuyên đổ trộm rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường. Rác đổ trộm vào đây bao gồm giẻ vụn, dây nhựa, đế giày, phế thải cắt thừa cao su, rác thải xây dựng…

R
Rác đổ bừa bãi ven đường.

R1
Giẻ vụn và dây nhựa được đóng bao rồi đổ tại đây.
R2
Phế phẩm từ giầy da.   
R5
Vụn vải.
R6
Các bao thủy tinh vỡ.

Đây là rác từ các cơ sở công nghiệp lân cận đem tới đây đổ trộm, trốn việc xử lý thải theo quy định. Đề nghị UBND xã Nam Đồng, TP Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đổ trộm rác thải ở khu vực này.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.