CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Đồng Nai giai đoạn 2008 – 2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo

0
Sáng 30/10, tại tỉnh Long An, Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Đồng Nai phối hợp với Ủy Ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị “Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2008-2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông giai đoạn tiếp theo”.
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Ông Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy Ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng Chủ trì Hội nghị.
Ông Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy Ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND, Sở TN&MT 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Cần cho biết, Hội nghị này là Phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban và cũng là phiên họp cuối của giai đoạn 2008-2020. “Hội nghị hôm nay, cùng với việc đánh giá tình hình triển khai Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2008-2020 (Đề án), chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nhìn nhận, trao đổi và thống nhất các vấn đề còn đang vướng mắc trong việc quản lý tổng hợp lưu vực sông trong thời gian tới. Qua đó, sẽ cùng thống nhất, tìm ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề về bảo vệ nguồn nước mặt; chia sẽ, học hỏi, phối hợp cùng nhau tháo gỡ các khó khăn trong, tìm ra các giải pháp để xử lý các vấn đề môi trường liên tỉnh, liên vùng. Với chương trình, kế hoạch đã đề ra, với sự quyết tâm của Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của tất cả các tỉnh, thành trong lưu vực, tôi tin tưởng rằng công tác BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trong những năm tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp”, ông Trần Văn Cần nói.
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Báo cáo tổng kết Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2008-2020 nêu tại Hội nghị đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tình hình ô nhiễm môi trường nước trong hệ thống sông đã có dấu hiệu được cải thiện; hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác BVMT nói chung đã từng bước được xây dựng và dần hoàn thiện từ Trung ương xuống địa phương; 100% các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn; 100% các tỉnh, thành phố trên lưu vực đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực đặc biệt quan tâm và triển khai thường xuyên hàng năm; hệ thống quan trắc, phân tích và cơ sở thông tin dữ liệu được các tỉnh, thành phố chú trọng đầu tư…
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá: Trong giai đoạn vừa qua, các Bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực triển khai các hoạt động bước đầu giải quyết ô nhiễm và cải thiện được chất lượng nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đã duy trì, vận hành 9 Trạm quan trắc môi trường nước tự động trên sông Đồng Nai và sông Thị Vải, thực hiện quan trắc định kỳ môi trường nước sông Đồng Nai tại 49 điểm quan trắc; công tác thanh tra định kỳ, đột xuất đối với tất cả các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề có lưu lượng nước thải lớn được đẩy mạnh, đặc biệt mô hình đoàn công tác liên ngành về bảo vệ môi trường được các tỉnh chú trọng và đã phát huy hiệu quả; xây dựng, bổ sung được hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó có bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; quan tâm, thúc đẩy giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng và lưu vực sông.
​                             Ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị
Tuy vậy, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng cũng cho biết, trong quá trình triển khai Đề án vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Hoạt động của Ủy ban BVMT tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; các thành viên Ủy ban hoạt động kiêm nhiệm nên một số thành viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban; cơ chế giám sát, đánh giá của Ủy ban còn hạn chế, bất cập. Công tác phối hợp giữa các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh đã được cải thiện nhưng còn chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hiện tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT vẫn xảy ra, đặc biệt là ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến đầu tư hệ thống quan trắc tự động và công tác giám sát môi trường trên lưu vực sông Đồng Nai; việc phối hợp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường nước ở các điểm nóng liên tỉnh, các khu vực giáp ranh; các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác BVMT lưu vực sông Đồng Nai; chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương trong công tác quản lý môi trường lưu vực sông, kiến nghị các giải pháp mang tính đột phá, có tính khả thi để kiểm soát, cải thiện ô nhiễm môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.
Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận, đánh giá cáo các ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương tại Hội nghị. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND các địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao để duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế – xã hội, phát triển bền vững của các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. UBND các địa phương chưa hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra tại Đề án đến năm 2020 thì cần khẩn trương tiếp tục rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian còn lại của năm 2020 để đạt được mục tiêu đã đề ra của giai đoạn này.
Kết quả Hội nghị này là cơ sở đề Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai, Bộ TN&MT và các địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án giai đoạn 2008 – 2020 và đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, mang lại những kết quả thiết thực nhất nhằm BVMT lưu vực sông Đồng Nai cho giai đoạn tiếp theo.
Toàn cảnh Hội nghị
Theo vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.