CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề tài giảm thiểu ô nhiễm các sông nội đô miền Bắc Việt Nam

0

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo lấy các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để nhằm hoàn thiện đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam”. Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì buổi hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài; đại diện các cơ quan đơn vị thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ của Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà nội; Đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguy cơ ô nhiễm chất hữu cơ và phát thải khí gây mùi sunfua của các dòng sông nội đô

Ngày nay, trong thời kỳ mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn theo từng ngày, song song với đó là quá trình đô thị hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung và mở rộng phát triển TPHN nói riêng, nhu cầu về sử dụng nước cho các hộ dân sinh, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… ngày một gia tăng, kéo theo đó là mức xả nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và các loại nước thải dịch vụ khác cũng tăng lên. Chính bởi lẽ đó mà chất lượng môi trường nước đang ngày càng bị suy thoái một cách nghiêm trọng, đặc biệt là các nguồn nước mặt, nơi trực tiếp tiếp nhận các dòng ô nhiễm thải vào. Những nguồn gây ô nhiễm trực tiếp trên các hệ thống thoát nước đang ngày càng xuất hiện nhiều, đa dạng về nguồn gốc và khó kiểm soát.

Trước hiện trạng ô nhiễm chất hữu cơ và phát thải khí gây mùi sunfua của các dòng sông nội đô miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là các sông thuộc Tp. Hà Nội, việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung hay quản lý chất lượng nước đầu ra từ các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hay hộ gia đình, cá nhân là hết sức khó khăn. Vì vậy, việc nghiên cứu để có thể đưa ra giải pháp kỹ thuật giảm thiểu phát sinh khí gây mùi và giảm ô nhiễm chất hữu cơ (CHC) trực tiếp trên các kênh thoát nước cấp I phù hợp với đặc điểm hệ thống thoát nước phân tán của các thành phố là hết sức có ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại. Để có thể đưa ra giải pháp như trên trước tiên cần phải thực hiện nghiên cứu điểm tại một thành phố, trong đó thành phố Hà Nội là điểm nghiên cứu có nhiều ý nghĩa nhất.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Trước hiện trạng và áp lực về ô nhiễm chất hữu cơ và phát thải khí gây mùi sunfua của các dòng sông nội đô miền Bắc Việt Nam ngày càng gia tăng, trong khi Việt Nam chưa có các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường thực hiện Đề tài Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam.

HVT
Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Ông Hoàng Văn Thức mong muốn các đại biểu tham gia Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về tính phù hợp của các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện Đề tài; cơ sở khoa học và thực tiễn đối với từng vấn đề nghiên cứu của Đề tài.

Tính chính xác kết quả điều tra khảo sát, phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng chất lượng nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam và chất lượng nước nguồn ô nhiễm.

Tính khả thi của các giải pháp và kỹ thuật xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm chất hữu cơ và giảm phát sinh khí gây mùi trong nước sông nội đô của miền Bắc Việt Nam.

GS
Các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp các ý kiến để hoàn thiện Đề tài

Đồng bộ các giải pháp giảm ô nhiễm và phát sinh khí gây mùi Sunfua

Tại hội thảo, các thành viên đã báo cáo tham luận giới thiệu tổng quan về mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Đề tài. Trong đó, tham luận hiện trạng chất lượng nước các sông nội đô miền Bắc Việt Nam do Ths. Lương Duy Hanh, chủ nhiệm Đề tài trình bày; Ths. Phạm Hùng Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trình bày tham luận về hiệu quả các giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ trong nước sông; Ths. Đinh Mạnh Cường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tham luận về hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật sục khí theo độ sau; TS. Nguyễn Hữu Huấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tham luận về giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của Đề tài tập trung vào các vấn đề: Đánh giá tổng quan các vấn đề nghiên cứu; đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam; điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải theo các nguồn ô nhiễm; Nghiên cứu các giải pháp xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi bằng các chất ô xy hóa khác nhau; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi bằng giải pháp cung cấp ô xy ở các độ sâu khác nhau; tính toán lượng phát sinh khí gây mùi (sunfua) tại các sông nội đô thành phố Hà Nội làm căn cứ đề xuất giải pháp giảm thiểu; đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô.

STNMT
Đại diện Sở TN&MT Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Theo ông Hoàng Văn Thức, mục tiêu của Đề tài là xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn xử lý giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) từ nước sông và kết hợp giảm ô nhiễm chất hữu cơ trong nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam, tập trung vào lưu vực sông Nhuệ-Đáy và lưu vực sông Cầu. Đề xuất được giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm xử lý giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) từ nước sông và kết hợp giảm ô nhiễm chất hữu cơ trong nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam, tập trung vào lưu vực sông Nhuệ – Đáy và lưu vực sông Cầu.

Tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học, ông Hoàng Văn Thức đề nghị các thành viên thực hiện đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện những góp ý của các chuyên gia để Đề tài sớm thực hiện và giải quyết được các vấn đề cấp bách về ô nhiễm hiện nay. Qua đó, giúp giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam.

Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.