CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường đề nghị Sở TN&MT các địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố, ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng từ các biến động của thời tiết

0
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 năm 2019, hôm nay (02/8/2019), Tổng cục Môi trường đã có Công văn số 3395/TCMT-MTMB​ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra.​
​Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng từ các biến động của thời tiết, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới, Tổng cục Môi trường đề nghị các Sở TN&MT chủ động triển khai một số công việc cụ thể sau đây:1. Chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn có các hồ chứa chất thải, nước thải hoặc các bãi lưu giữ chất thải có nguy cơ sạt lở hoặc vỡ đập do mưa lớn chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, đê bao quanh các hồ chứa chất thải, nước thải hoặc bãi lưu giữ chất thải của cơ sở để cải tạo, gia cố trước thời điểm mưa bão, đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo chắc chắn, không bị sạt lở do mưa bão; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường do sạt lở các hồ chứa, bãi thải.

2. Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động thời tiết bất lợi để chủ động hơn trong công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố tại các cơ sở. Trong trường hợp có xảy ra sự cố môi trường ở cơ sở phải kịp thời hướng dẫn cơ sở ứng phó sự cố, đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến môi trường; thông tin kịp thời về Tổng cục Môi trường để phối hợp xử lý.

(VEA)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.