CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tình trạng ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng tại nhiều địa phương

0

Cử tri tỉnh Bến Tre phản ánh Tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Mặc dù có Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định cách thức quản lý cũng như giải quyết các vấn đề về môi trường, nhưng việc quản lý môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Hiện nay, có nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sản xuất xả thải ra môi trường và do ý thức của một số hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán xả thải tự nhiên ra môi trường dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Việt Nam là nước có người bị ung thư được xem là cao nhất, nhì trên thế giới. Cử tri kiến nghị trong lần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường lần này cần có quy định cụ thể trong việc thanh tra, kiểm tra và tăng mức xử phạt đủ mạnh các trường hợp vi phạm môi trường để bảo vệ nguồn nước, không khí cũng như bảo vệ sức khỏe cho người người dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, theo đó, vấn đề thanh tra, kiểm tra đã đề xuất theo hướng tăng cường lực lượng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, cụ thể quy định trách nhiệm cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận, đăng ký và cấp giấy phép môi trường của mình theo quy định của pháp luật thuộc địa bàn quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật thuộc địa bàn quản lý; lực lượng cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội, hành vi gây ô nhiễm môi trường của tổ chức, cá nhân hoặc khi có tố giác, tin báo về tội phạm, hành vi gây ô nhiễm môi trường và phải được Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định… Đồng thời, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cũng dự kiến bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên, quy định rõ nội dung kiểm tra về bảo vệ môi trường và quy định các trường hợp thanh tra đột xuất sẽ không công bố trước để khắc phục tồn tại tất cả các đoàn thanh tra đều phải thông báo trước cho đối tượng thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra trước đây. Để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện vi phạm, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lên là 05 năm thay vì 02 năm như quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời bổ sung quy định buộc truy thu số lợi thu được bằng giá trị xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với hành vi vi phạm về xả, thải chất thải ra môi trường là quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng, trình Chính phủ để xem xét ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo đó, các hành vi vi phạm hành chính đã được cập nhật, bổ sung với các chế tài phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.