CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tiếp tục phối hợp xử lý ô nhiễm kênh Ba Bò

0

Trong thời gian qua, với những nỗ lực của TP.HCM và tỉnh Bình Dương, chất lượng môi trường trên khu vực tuyến kênh Ba Bò đã có nhiều cải thiện đáng kể, chất lượng nước trên tuyến kênh trong năm 2018 đã có phần cải thiện so với năm 2017. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa cải thiện rõ rệt như mong muốn, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

BO1
Ngày 12/10/2017, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương đã ký kết phối hợp thực hiện xử lý ô nhiễm kênh Ba Bò

UBND TP.HCM vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về kết quả triển khai Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND ngày 12/10/2017 về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò trong giai đoạn 2017 – 2018. Theo đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở TN&MT Thành phố chủ động phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tuyến thoát nước ngầm của KCN Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 đến vị trí xả thải vào kênh Ba Bò (Tuyến thoát nước số 4); phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và UBND quận Thủ Đức xử lý việc xả thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuê đất của Quân đoàn 4 vào hồ điều tiết thuộc dự án Cải tạo kênh Ba Bò.

Sở TN&MT TP.HCM đã cung cấp, chia sẻ thông tin kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ trên tuyến kênh Ba Bò, chia sẻ tức thời, liên tục số liệu quan trắc nước thải sau xử lý của KCN Sóng Thần I, Sóng Thần II, Bình Chiểu và KCX Linh Trung I; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương quan trắc định kỳ (cùng thời điểm) và thường xuyên giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò.

Còn nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép

Theo UBND TP.HCM, qua kết quả quan trắc định kỳ trong năm 2018 của Sở TN&MT TP.HCM cho thấy, chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và một số khu dân cư trên lưu vực kênh Ba Bò vẫn còn bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh. Trong đó, so với năm 2017 thì hàm lượng các chất ô nhiễm đã có chiều hướng giảm (hàm lượng BOD5 giảm từ 1,07 – 1,72 lần tại 7/9 vị trí quan trắc, hàm lượng COD giảm từ 1,08 – 2,64 lần tại 8/9 vị trí quan trắc). So với quy chuẩn về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) thì hàm lượng BOD5 vượt từ 1,29 – 4,92 lần tại 4/9 vị trí quan trắc, hàm lượng COD vượt từ 1,39 – 2,65 lần tại 2/9 vị trí, hàm lượng kim loại Sắt (Fe) vượt từ 6,07 – 39,35 lần tại 4/9 vị trí, hàm lượng vi sinh vượt nhiều lần tại tất cả các vị trí quan trắc.

Đồng thời, chất lượng nước sau hệ thống xử lý của trạm xử lý nước thải KCN Sóng Thần 1 và 2 hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BNTMT tại tất cả các thời điểm quan trắc, ngoại trừ hàm lượng vi sinh vượt quy chuẩn nhiều lần. Tuy nhiên, chất lượng nước tại vị trí Đ9 (miệng cống xả nước chảy tràn từ hồ chứa nước trong trạm xử lý nước thải KCN và nước thải sau hệ thống xử lý nước thải KCN Sóng Thần 1 và 2, gần cổng KCN Đồng An, thuộc tuyến thoát nước ngầm số 4) có hàm lượng các chất ô nhiễm cao hơn 02 vị trí quan trắc tại hệ thống xử lý nước thải KCN Sóng Thần 1 và 2 (hàm lượng BOD5 cao hơn từ 1,59 – 1,71 lần; hàm lượng COD cao hơn từ 1,52 – 1,77 lần).

Theo UBND TP.HCM, trạm xử lý nước thải kênh Ba Bò đã hoàn thành công tác thi công, hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, việc vận hành thử nghiệm đang gặp một số khó khăn, hệ thống không hoạt động liên tục do lượng rác thải rất lớn trong kênh từ phía tỉnh Bình Dương đổ về, tích tụ tại hố thu của trạm bơm gây tắc nghẽn, nước thải có chứa hàm lượng kim loại nặng cao gây ảnh hưởng đến công nghệ xử lý nước thải. Hiện nay, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố đang khẩn trương khắc phục, cũng như sớm hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, cấp phép xả thải để đưa vào vận hành chính thức.

BO2
Nước thải kênh Ba Bò vẫn còn nhiều chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép

Thiết lập đường dây nóng giữa hai địa phương

Nhằm góp phần giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường trên tuyến kênh Ba Bò, cũng như thực thi cam kết của hai tỉnh thành tại Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND đã được ký kết, UBND TP.HCM đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư 02 KCN Sóng Thần 1 và 2 khẩn trương thiết kế, xây dựng 02 tuyến thoát nước độc lập mới cho từng KCN từ nhà máy xử lý nước thải đến khu vực trạm bơm số 2 thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò và xây dựng 02 trạm quan trắc nước thải tự động liên tục riêng biệt cho từng tuyến tại vị trí cuối tuyến trước khi xả thải vào kênh Ba Bò. Chỉ đạo Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của các khu dân cư dọc tuyến kênh Ba Bò về Nhà máy xử lý nước thải đô thị để xử lý.

Đặc biệt, UBND TP.HCM đã đề xuất thiết lập đường dây nóng giữa hai địa phương nhằm kịp thời giám sát đột xuất, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn vào kênh Ba Bò. Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, tổ chức bên ngoài KCN phải có giải pháp xử lý đạt yêu cầu, phù hợp trước khi xả thải vào kênh Ba Bò; tăng cường công tác tuyên truyền và đề nghị các hộ dân dọc tuyến kênh Ba Bò cam kết không xả rác xuống tuyến kênh Ba Bò.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở TN&MT Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và các cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải vào tuyến kênh Ba Bò theo Kế hoạch liên tỉnh trong năm 2019. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố khẩn trương có giải pháp khắc phục những khó khăn, hoàn thành đưa vào vận hành chính thức Trạm xử lý nước thải kênh Ba Bò; đồng thời truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc tự động nước thải đầu vào trước khi xử lý về cho Sở TN&MT Thành phố để kịp thời quản lý, giám sát cũng như thông báo, phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời kiểm tra, giám sát và có các biện pháp phù hợp nhằm giải quyết, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.