CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tiền Giang: Điều tra, khảo sát lĩnh vực bảo vệ môi trường

0

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tập trung vào vấn đề thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp, rác thải y tế đối với các tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác thải; các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Qua đó, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính và công tác thi hành pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Việc điều tra, khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đúng đối tượng, có chiều sâu, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác khảo sát.

Các lĩnh vực, nội dung điều tra, khảo sát: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường. Cụ thể, cấp tỉnh gồm các thủ tục như việc cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại 10 cơ sở; cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại 10 cơ sở; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 40 cơ sở; cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT 40 cơ sở.

Nhiều tuyến đường tại Tiền Giang xanh – sạch – đẹp

Riêng đối với cấp huyện, sẽ điều tra, khảo sát 300 cơ sở về thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Trong đó, các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông gồm 20 cơ sở/huyện; huyện Châu Thành, thị xã Cai Lậy và tị xã Gò Công 40 cơ sở/huyện, thị; huyện Tân Phú Đông 10 cơ sở; thành phố Mỹ Tho 50 cơ sở.

Về hình thức điều tra, khảo sát: Điều tra, khảo sát thông qua phiếu điều tra thông tin. Bao gồm các tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp; các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Sở TN&MT Tiền Giang xây dựng các loại phiếu khảo sát để thực hiện khảo sát ở cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức khảo sát đối với các đối tượng cấp tỉnh quản lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh Tiền Giang cũng giao cho Sở Tư pháp phối hợp với Sở TN&MT, các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc khảo sát; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

Tiền Giang giải quyết căn cơ về môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững

Được biết, trong thời gian qua, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững gắn với BVMT, tỉnh Tiền Giang đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và giải quyết căn cơ nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp.

Nhờ công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT được quan tâm, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và cộng đồng, địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp gây ô nhiễm môi trường, làm bức xúc dư luận.

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội về tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về BVMT; đồng thời tập trung giải quyết các căn cơ về môi trường, gắn với thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.