CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ 4

0

Bộ TN&MT đang khẩn trương triển khai Kế hoạch cho Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020. Nhân dịp này, Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường phỏng vấn ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội và những nội dung xung quanh Đại hội lần này.

PV: Thưa Ông, xin Ông cho biết về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV. Đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội đã được chuẩn bị đến đâu, thưa Ông?

Ông Vũ Minh Sơn: – Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-BTNMT về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến vào các tháng 4,5,6 năm 2020, Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2020.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, các Hội nghị điển hình tiên tiến phải lùi thời hạn, hiện đang được tổ chức rất sôi nổi; chúng tôi đang xây dựng Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.

Bộ trưởng đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội, phê duyệt kế hoạch tuyên truyền về Đại hội với nhiều hình thức truyền thông đa dạng, hấp dẫn như: các bài viết, phóng sự, phim tư liệu về phong trào thi đua yêu nước của ngành được đăng phát trên các báo đài, trang tin điện tử; các cuộc thi, giải thưởng; hội thảo, hội thao, hội diễn văn nghệ đã và đang diễn ra tại các đơn vị của Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường trên khắp mọi miền của đất nước. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được thực hiện rất khẩn trương.

PV: Thưa ông, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV là một trong những sự kiện quan trọng của Ngành trong năm 2020, được lồng ghép với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, đồng thời tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội. Xin Ông cho biết những trọng tâm cơ bản tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV này?

Ông Vũ Minh Sơn: Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra ngay sau Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV. Đây là những sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường; không khí hồ hởi, phấn khởi thi đua đang rất cao.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và của toàn ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các giải pháp, đảm bảo sự thành công, hiệu quả của giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

 Đại hội cũng sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua, yêu ngành yêu nghề của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, vì sự phát triển bền vững của Đất nước.

Và như trên tôi đã nói, các hoạt động từ các đơn vị cơ sở hướng đến Đại hội đang được tổ chức rất sôi nổi, hào hứng tạo sức lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước không khí thi đua của những người làm công tác tài nguyên và môi trường.

PV: Tại mỗi kỳ Đại hội, việc lựa chọn nhân tố điển hình để tôn vinh là công việc vô cùng ý nghĩa. Việc lựa chọn nhân tố điển hình tại Đại hội lần nay được chuẩn bị ra sao, thưa Ông?

Ông Vũ Minh Sơn: – Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ là nội dung rất trọng tâm, có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội thi đua yêu nước. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Việc lựa chọn, đề xuất được thực hiện từ cơ sở theo các tiêu chí được quy định tại Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đến nay, qua tổng hợp đã có trên 120 tập thể, cá nhân được các đơn vị, các Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu để xem xét công nhận là điển hình tiên tiến, trong đó có cả những tập thể, cá nhân công tác tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ sẽ xét, tham mưu Bộ trưởng quyết định  công nhận điển hình tiên tiến của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

PV: Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” sẽ là diễn đàn quan trọng, phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với ý nghĩa này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua trong toàn ngành cụ thể ra sao, thưa Ông?

Ông Vũ Minh Sơn: – Hằng năm, nhằm huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường thi đua nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động các phong trào thi đua ngắn hạn với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tại Đại hội lần này, chúng tôi sẽ tham mưu Bộ trưởng phát động phong trào thi đua hiến kế, sáng tạo, đề xuất các giải pháp đột phá hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn với đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông và chúc cho Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV thành công tốt đẹp!

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.