CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thừa Thiên Huế triển khai phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”

0

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần” trên địa bàn tỉnh…

Thừa Thiên Huế triển khai phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”
Thừa Thiên Huế triển khai phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”

Ngày nay, túi ni lông đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Với ưu điểm rẻ, tiện lợi, túi ni lông được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của túi ni lông tới môi trường và sức khỏe con người là rất lớn, tác động lâu dài nhưng hầu như không được cộng đồng quan tâm, chú ý. Mặc dù đã có nhiều biện pháp để hạn chế, nhưng thói quen sử dụng túi ni lông đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vẫn chưa được chuyển biến rõ rệt…

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần” trên địa bàn tỉnh; nhằm tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người từ đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người nghiêm trọng, cần quản lý nghiêm ngặt hướng đến không sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường.

Theo đó, sẽ tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”, tùy thuộc tình hình lựa chọn một địa phương tổ chức sự kiện chính vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm (Ngày tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” hàng năm).

Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người. Tôn vinh các danh hiệu, xây dựng mô hình nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần.

Việc làm này sẽ giúp môi trường sống tại Huế xanh, sạch, đẹp hơn
Việc làm này sẽ giúp môi trường sống tại Huế xanh, sạch, đẹp hơn

Tham mưu, đề xuất cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đánh thuế mạnh vào việc sản xuất và tiêu thụ túi ni lông sử dụng 1 lần; ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, tái chế túi ni lông và các cơ sở sản xuất túi giấy hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông.

Tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại các trường học theo hình thức: thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 1 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông cung cấp cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế… Phát động phong trào “1 triệu túi Giấy” để sử dụng cho sinh hoạt, thương mại. Phát động phong trào sáng kiến vật liệu thay thế vật liệu nhựa sử dụng 1 lần trong sinh hoạt hàng ngày.

Kế hoạch cũng nêu rõ về các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 1 lần, sử dụng túi đựng hàng thân thiện với môi trường như: Xây dựng các tiêu chí để tôn vinh các đơn vị công sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, Trường học, Trạm Y tế,… đạt danh hiệu “Thân thiện với môi trường”, có logo biểu trưng. Nghiên cứu giải thưởng vì “Môi trường xanh” đối với các cơ sở, đơn vị thực hiện tốt nhất các sáng kiến, giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó có tiêu chí không sử dụng túi ni lông sử dụng 1 lần.

Không sử dụng túi ni lông sử dụng 1 lần phục vụ các Hội nghị tại địa phương, trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế, lực lượng vũ trang. Xây dựng các điển hình tiên tiến của phong trào “không sử dụng túi ni lông sử dụng 1 lần”. Phát triển các loại túi đựng hàng thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần (túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi dệt từ sợi ni lông sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự huỷ,…). Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư cho loại hình sản xuất này. Phát triển, triển khai sử dụng mô hình 3R (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế) nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng và tái chế túi ni lông trong các hoạt động.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả. Trong đó Sở TN&MT là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tổ chức thực hiện kế hoạch.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.