CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thừa Thiên Huế: Hơn 7.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ bảo vệ rừng

0

Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 7.800 hecta rừng được cấp chứng chỉ bảo vệ rừng (FSC), trong đó rừng của nhóm hộ là 4.670 hecta.

Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 với tổng số tiền 48,7 tỷ đồng, diện tích chi trả 152.625,05 hecta do 589 chủ rừng quản lý. Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là 30,1 tỷ đồng cho 153.202,42 hecta rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng do 620 chủ rừng quản lý

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian qua, lực lượng kiểm lâm và các ban quản lý rừng đã tổ chức 353 đợt truy quét tại rừng, với hơn 6.100 ngày công tham gia, lập biên bản 99 vụ khai thác rừng trái phép, tịch thu 38,45 m3 gỗ, 14 máy cưa xăng, tháo dỡ 39 lán trại và 845 bẫy các loại; phát hiện và xử lý 81 vụ phá rừng, với tổng diện tích 15,52 hecta, đã xử phạt hành chính 15 vụ vi phạm, với tổng số tiền 61 triệu đồng, khởi tố 3 vụ phá hoại rừng; phát hiện 260 vụ vi phạm về vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu gần 148 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách hơn 897 triệu đồng.

Thừa Thiên Huế đã có hơn 7.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 9 vụ cháy rừng, với diện tích rừng bị cháy 7,76 hecta, diện tích rừng bị thiệt hại 1,73 hecta rừng trồng. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn phát hiện và dập tắt hàng chục vụ cháy khác ngay từ ngoài bìa rừng, không để xảy ra cháy lan vào rừng trồng.

Về công tác phát triển rừng, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn theo từng dạng lập địa khác nhau. Đến nay, toàn tỉnh trồng được 2.267,5 hecta/5.700 hecta kế hoạch, chủ yếu là rừng sản xuất được trồng lại sau khi khai thác trắng. Ngoài ra, đã trồng nâng cấp chất lượng rừng 181,2 hecta. Diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo kế hoạch đầu năm là 250,0 hecta được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn trồng rừng thay thế, hiện đã trồng được 100 hecta; đã gieo ươm khoảng 15 triệu cây giống chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng trong năm; chăm sóc rừng được 2.196,3 hecta, khoán quản lý bảo vệ rừng đạt 170.150 hecta rừng.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.