CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác quản lý chất thải rắn

0

Chiều 8/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về công tác quản lý, quy hoạch, xử lý chất thải rắn và khảo sát một số cơ sở xử lý rác trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện Tổng cục Môi trường và các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương và các Sở, ngành liên quan.

Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương tới năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng, cấp huyện. Trong đó tới năm 2020 quy hoạch 53 ha cho các cơ sở, công suất xử lý khoảng 1.500 tấn rác/ngày. Định hướng tới năm 2030 dành 98,7 ha, công suất xử lý 2.130 tấn, công nghệ xử lý được phân loại, ủ phân vi sinh, đốt rác thu năng lượng.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những cố gắng của tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch xử lý rác. Tỉnh Hải Dương đã quy hoạch xây dựng với  công nghệ xử lý rác chủ yếu dùng công nghệ đốt và phát điện, tương đối sát với hướng chỉ đạo của Chính phủ. Thứ trưởng cho rằng: Việc thu gom, xử lý theo mô hình công nghệ tiên tiến cần đi đôi với giá xử lý rác thải. Việc chôn lấp rác thải phải hạn chế tối đa, phải đột phá về công nghệ, hướng tới việc đốt rác, thu năng lượng để phát điện, hạn chế sử dụng tài nguyên khác để phát điện. Với việc phân loại rác, ủ rác làm phân vi sinh, phải thực hiện hợp chuẩn, hợp quy. Thứ trưởng cũng yêu cầu cần quyết liệt việc tuyên truyền không sử dụng túi nilon, nâng cao ý thức của người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng đoàn công tác đi khảo sát quy trình xử lý chất thải rắn và rác thải sinh hoạt ở Nhà máy xử lý rác Việt Hồng (Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương).

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới khảo sát tại 2 cơ sở xử lý rác là Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương và Công ty Cổ phần Môi trường ATP- SERAPHIN Hải Dương ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, việc Đoàn đi khảo sát thực tế sẽ lấy mẫu nước thải, khí thải của các cơ sở xử lý rác thải để phân tích, đánh giá các công nghệ xử lý rác thải và tìm hiểu các mô hình thu gom xử lý rác thải, thông qua đó tìm ra các mô hình xử lý rác phù hợp với Việt Nam để khuyến cáo các địa phương áp dụng. Từ đó Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thu gom, xử lý rác thải cho phù hợp, sát với thực tiễn. Từ thực tế của Hải Dương và các địa phương, Bộ sẽ đưa ra cơ chế chính sách, mô hình công nghệ về đầu tư xử lý rác thải, qua đó giúp cho Chính phủ chỉ đạo thống nhất về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên toàn quốc một cách hiệu quả nhất.

                                                                               Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.