CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam nhiệm kỳ III

0

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam nhiệm kỳ III (2019 – 2024). Cùng hỗ trợ cho ông Nguyễn Thành Hưng có 12 Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024) vào sáng nay, 7/9.

Theo những thông tin được đại diện Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam chia sẻ trong đại hội, trong nhiệm kỳ thứ II (2012 – 2019), số lượng hội viên tham gia Hiệp hội đã tăng 90%, từ con số 72 lên tới 138 hội viên. Trong đó có hội viên cơ quan Nhà nước là 20, hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT là 70 hội viên và hội viên là tổ chức ứng dụng CNTT là 48.

Cũng trong nhiệm kỳ II, ngoài phát triển thêm thành viên, Hiệp hội thành lập thêm 3 tổ chức chuyên môn là Đội Chuyên gia ATTT VNISA và Câu lạc bộ Chữ ký số và Chứng thực điện tử Việt Nam; Câu lạc bộ kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT.

Trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội thành lập thêm 3 tổ chức chuyên môn là Đội Chuyên gia ATTT VNISA; Câu lạc bộ Chữ ký số và Chứng thực điện tử Việt Nam; Câu lạc bộ kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT.

Trong nhiệm kỳ này, VNISA đã tham gia cùng Bộ TT&TT và các bộ ngành khác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực ATTT trong đó nổi bật nhất là Luật ATTT và các Nghị định thi hành hay các nghị định quy định về giao dịch điện tử và chữ ký số; tăng cường bảo đảm an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam ….

Hiệp hội đã tham gia góp ý trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực ATTT; chỉ đạo các câu lạc bộ chuyên môn từng bước xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về ATTT của Hiệp hội. Trước mắt đang xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và phương pháp đánh giá cho Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn và tiêu chuẩn cở về dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT.

HIệp hội cũng đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước và hội viên, doanh nghiệp, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trong sáng nay, các hội viên của Hiệp hội ATTT cũng đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 26 thành viên. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT trong nhiệm kỳ mới và 12 Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Cũng trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội ATTT xác định đây là giai đoạn đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, vai trò đảm bảo ATTT hết sức quan trọng, đây là thời cơ và cũng là thách thức với các tổ chức trong lĩnh vực ATTT. Do đó, Hiệp hội cho biết sẽ có những định hướng hoạt động mang tính đột phá, có tính thức tiễn cao và thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Để tham gia vào tiến trình phát triển đưa Việt Nam trở thành trung tâm ATTT của khu vực, nâng tầm và mở rộng hợp tác quốc tế cũng là nhiệm vụ được Hiệp hội chú trọng.

Theo đó, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực ATTT trong cả nước đặc biệt là các doanh nghiệp lớn nhằm phát triển hiệp hội; tham gia vào việc tư vấn hoạch định các chính sách về CNTT và ATTT đồng thời phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia và các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTT.

Tiếp tục tham gia phản biện xây dựng chính sách về ATTT và các hoạt động tư vấn về chính sách và chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động.

Một hoạt động nữa cũng được Hiệp hội quan tâm đó là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam hằng năm để không chỉ xây dựng được cộng đồng ATTT lớn mạnh mà còn giúp lan tỏa nâng cao hơn nữa nhận thức của người dùng về ATTT trong cộng đồng.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.