CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh niên đóng góp hành động vì khí hậu

0

(TN&MT) – Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh – đại diện cho 2 khu vực miền Bắc và miền Nam, hơn 70 bạn trẻ đã tham gia diễn đàn “Tham vấn Thanh niên hành động vì khí hậu” lần đầu tiên diễn ra.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Climate Promise – Thanh niên hành động vì khí hậu” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khởi xướng, phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Tổ chức CHANGE thực hiện. Mục tiêu nhằm góp phần xây dựng lộ trình để thanh niên tham gia vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam, thực hiện mục tiêu giảm phát thải toàn cầu.

Tại Diễn đàn “Tham vấn Thanh niên hành động vì khí hậu”, các bạn trẻ được tìm hiểu thêm về các chương trình nghị sự khí hậu toàn cầu và giới thiệu sáng kiến của mình, hướng tới các hành động vì khí hậu trước thềm hội nghị COP26. Năm bạn đại diện mỗi khu vực sẽ đóng góp ý kiến với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách trong quá trình thực hiện Kế hoạch Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam.

Các bạn trẻ cùng tham gia diễn đàn tham vấn Thanh niên hành động vì khí hậu

Diễn đàn tập trung vào bốn chủ đề, tương ứng với bốn nhóm giải pháp huy động thanh niên ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Đó là: Thanh niên trong tiến trình hoạch định chính sách và ra quyết định về khí hậu; Thanh niên với các giải pháp dựa vào thiên nhiên; Thanh niên trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững; Đổi mới sáng tạo để giảm nhẹ. Đây cũng là những nội dung ưu tiên trong Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, bởi còn thiếu nhiều hoạt động  và giải pháp thực tiễn.

Việt Nam là một quốc gia bị tổn thương cao bởi biến đổi khí hậu, tuy nhiên sự phát triển của nền kinh tế lại đang bị chi phối mạnh bởi nhiên liệu hóa thạch. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong kịch bản phát triển thông thường không tính đến việc thực hiện các cam kết khí hậu, Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn trên thế giới vào năm 2030.

Việt Nam đã cam kết tăng mục tiêu giảm khí thải nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường từ 8% lên 9% bằng nội lực và tăng từ 25% lên 27% nếu có sự hỗ trợ quốc tế (NDC cập nhật 2020). Hiện nay, các hành động khí hậu của Việt Nam đang ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu và dần chuyển dịch sang những giải pháp đồng lợi ích về thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Chống biến đổi khí hậu cần sự hợp tác toàn cầu, sự tham gia và đóng góp của toàn xã hội, đặc biệt là thanh niên – người làm chủ tương lai. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng thanh niên để các bạn có thể tham gia chủ động và tích cực, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực nhằm xây dựng Việt Nam xanh hơn, bền vững và thịnh vượng hơn”, ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường UNDP Việt Nam chia sẻ.

Trước khi đến với Diễn đàn tham vấn, các bạn trẻ đã trải qua hơn 1 tháng thử thách với một cuộc thi tìm hiểu về NDC qua mạng xã hội. Từ những vấn đề khô khan như chương trình nghị sự khí hậu, hoạch định chính sách hay NDC, qua bàn tay của các bạn trẻ đã trở nên rất sinh động, dễ hiểu và gần gũi. Chị Vương Hồng Ngọc, phụ trách chương trình thanh niên tại Live&Learn chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi nhận thấy tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và không ngừng thử thách bản thân của các bạn. Khi được đồng hành, tiếp sức và có nhiều cơ hội tham gia các chương trình ý nghĩa, chắc chắn thanh niên sẽ ngày càng tự nâng cao năng lực, tiếng nói của bản thân, từ đó trực tiếp tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững cho tương lai của chính”.

Diễn đàn Tham vấn Thanh niên Hành động vì Khí hậu là một trong ba tham vấn đã và đang được tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Ban tổ chức sẽ tổng hợp ý kiến tại các tham vấn và xây dựng thành một lộ trình để thanh niên tham gia vào quá trình thực hiện NDC của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.