CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Tổ chức được 20 lớp tập huấn về môi trường trong năm 2020

0

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, trong năm 2020, Sở đã tổ chức được 20 lớp tập huấn về môi trường cho các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Song song với đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Qua đó tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng được chú trọng. Ngoài việc rà soát, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được các cơ quan chức năng trong tỉnh phối hợp và xử lý dứt điểm. Nhờ vậy, ý thức của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp về chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, nhất là vào cuối năm, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dự kiến lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ phát sinh khối lượng lớn. Do vậy, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh đang tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.