CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Tổ chức cuộc thi tìm pháp luật bảo vệ môi trường

0

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về Bảo vệ môi trường” năm 2020. Tại đây, các đội tuyển đã cùng trao đổi, tìm hiểu kiến thức về môi trường, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, pháp luật về môi trường.

Bên cạnh đó, các đội thi cũng mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa như: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta; môi trường sống tùy thuộc vào bạn…

Theo ông Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thanh Hóa: Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân ở các cấp ở tỉnh Thanh Hóa, giúp họ triển khai tốt hơn công tác này tại địa phương, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.