CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

0

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang được chính quyền nhiều địa phương tại tỉnh Thanh Hóa quan tâm và nghiêm túc thực hiện, góp phần cải thiện chất lượng môi trường nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thân thiện với môi trường đang được triển khai tại nhiều địa phương. Điển hình như tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, người dân đã đầu tư trồng 6ha rau an toàn, sử dụng bón hữu cơ, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa giúp người dân tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường.

 Mô hình trồng rau an toàn tập trung tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách khoa học, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, tránh bạc màu đất, thông qua các chương trình, dự án như: Xây dựng nhiều mô hình chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Hỗ trợ xây dựng nhiều công trình khí sinh học, triển khai dự án ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; Mô hình nhà lưới cùng nông dân bảo vệ môi trường…

 Sở cũng cũng tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường đất, tiết kiệm tài nguyên nước…trong sản xuất nông nghiệp.

Với những giải pháp thiết thực, trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.