CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Rà soát các thủ tục bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất bột giấy

0

Trước sự việc cá chết hàng loạt trên sông Mã có liên quan đến các cơ sở sản xuất giấy vàng mã, bột giấy. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các Sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường các cơ sở trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh và Thường Xuân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, kiên quyết đình chỉ, đóng cửa nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng.

Nhiều cơ sở sản xuất giấy vàng mã, bột giấy vi phạm công tác bảo vệ môi trường

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát hồ sơ, thủ tục về môi trường, đất đai, tài nguyên nước… đối với các cơ sở sản xuất giấy vàng mã, bột giấy đang hoạt động trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện thủ tục hồ sơ thuê đất, đánh giá tác động môi trường, tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; trường hợp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, thực hiện xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động, đóng cửa sản xuất.

Giao Chủ tịch UBND các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh và Thường Xuân chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn liên quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất giấy vàng mã, bột giấy trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ môi trường, đất đai theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.