CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa

0

Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gương mẫu, đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường; gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu UBND thành phố các huyện, thị xã, thành phố vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch,… trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

Tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên các sông, hồ, kênh, mương; tiến hành và xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhựa trên sông, suối và các hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư.

Tăng cường việc kiểm tra việc tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường của các cơ sở cung cấp túi ni-lông cho các chợ dân sinh và cửa hàng buôn bán nhỏ; tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các làng nghề, cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.